Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ny kommunikationsplatform vil styrke dialogen mellem skole og hjem

Ny kommunikationsplatform vil styrke dialogen mellem skole og hjem

18-10-2019

Når elever, lærere og forældre vender tilbage til dagligdagen efter efterårsferien er det til en ny, fælles kommunikationsplatform. Navnet er Aula, og platformen afløser Skoleintra.

I den kommende uge siger elever, lærere og forældre goddag til kommunikationsplatformen Aula og farvel til det så velkendte SkoleIntra. Aula er en ny, moderne kommunikationsplatform, der gør det nemt og sikkert for lærere, forældre og kommunen at kommunikere med hinanden. Kort og godt handler Aula om at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel ved at skabe rum for god og sikker kommunikation. Den nye on line platform tages i brug af hovedparten af landets folkeskoler i den kommende uge.

Både kommunens projektleder og administratoren for platformen glæder sig til at sætte Aula i søen.

"Vi har forberedt udrulningen af Aula gennem mange måneder, så det bliver rigtig godt, at se det blive taget i brug. Både af medarbejderne der skal bruge Aula som et arbejdsredskab, men også af forældrene, der skal kunne følge med i børnenes hverdag, og hurtigt få et overblik over deres børns aktiviteter," siger projektleder, Maria Løvenstrøm.

Aula skal bane vejen for god kommunikation
Målet med Aula har været at lave en kommunikationsplatform, der understøtter et godt og konstruktivt skole-hjem-samarbejde samt letter hverdagens kommunikation. Løsningen giver rum til, at hver enkelt skole kan udvikle en plan for den gode kommunikation på netop deres skole og tilpasse Aula-løsningen derefter.

Heidi Jørgensen er den kommunale administrator af Aula, hun siger:

"Vi er overbeviste om, at Aulas simple funktioner vil være med til at lette hverdagen for både lærere, elever og forældre. Og at Aula bringer værdi til skole-hjem-samarbejdet på folkeskolerne."

Aula er bygget af brugerne
KOMBIT, der er kommunernes it-fællesskab, står bag løsningen. Her har holdningen fra start været, at de fremtidige brugere skulle være med til at udvikle Aula:

"Vi har ønsket at skabe en enkel og brugervenlig løsning, som er nem for lærere og pædagoger at arbejde i, og hvor forældre let kan følge med i børnenes hverdag og trivsel. I udviklingen af Aula har vi haft både administrativt personale, skolelærere, elever og forældre til at teste løsningen. Siden sommerferien har 24 skoler fra både store og små kommuner brugt Aula og givet os en masse feedback på løsningen," fortæller Poul Ditlev Christiansen, der er projektejer for Aula i KOMBIT.

Aula udvikler sig løbende
Aula bliver også en samlet indgang til andre af skolens systemer. Det kan fx være læringsplatforme eller skemaplanlægningssystemer. Der er desuden afsat midler til, at Aula kan tilpasses og udvikles i fremtiden.

"Den version af Aula, der tages i brug nu, indeholder de funktioner, der skal til for at understøtte et godt skole-hjem-samarbejdet. Men brugerne vil også opleve, at Aula løbende bliver forbedret, udvidet og tilpasset til de behov, der opstår. Platformen bliver videreudviklet på baggrund af input fra alle typer af brugere, og næste version af Aula kommer allerede til november," siger Poul Ditlev Christiansen.

Udover brugervenlighed har sikkerhed har været helt central i udviklingen af Aula, og al data i Aula behandles efter de nyeste sikkerhedskrav.

Aula lanceres på alle landets folkeskoler den 21. oktober 2019, og i medio 2020 bliver løsningen også taget i brug i kommunernes dagtilbud.

Se mere her: https://aulainfo.dk/presse/

Fakta om Aula

  • Aula er fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud.
  • Aula er et moderne og brugervenligt digitalt værktøj, der gør det nemt og sikkert for pædagoger, lærere, forældre og forvaltninger at kommunikere med hinanden.
  • Aulas mere end 2 mio. brugere skal kun bruge ét login for at få adgang til en række digitale værktøjer, fx læringsplatforme, der gør det let at følge børnenes trivsel og udvikling. Når børnehaven skiftes ud med en plads i folkeskolen og SFO'en, eller hvis barnet skifter skole, følger Aula med som kommunikationsplatform.
  • Data i Aula behandles efter de nyeste sikkerhedskrav samt reglerne for GDPR. Et dataetisk regelsæt, udviklet specifikt til Aula, sikrer desuden, at brugernes data ikke udnyttes til kommerciel brug.
  • Aula lanceres på hovedparten af landets folkeskoler i uge 43, og senere vil løsningen også blive taget i brug i dagtilbud i 97 af landets kommuner.
  • Aula bliver til i et samarbejde mellem KOMBIT, kommunernes it-fællesskab, KL og Netcompany.

Aula findes som app til både mobil og/eller tablet

 

Aula_logo_lys_blaa[1].png