Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Budget 2024 Kommunalbestyrelsen holder første budgetseminar

Budget 2024 Kommunalbestyrelsen holder første budgetseminar

21-06-2023

Kommunalbestyrelsen mødes den 22. juni til det første budgetseminar. Det sker som led i den årlige proces, der skal ende med at fastlægge kommunens budget for det kommende år. Her kan du orientere dig og få indsigt i hele processen.

På det første budgetseminar den 22. juni bliver kommunalbestyrelsens medlemmer præsenteret for de samlede spareforslag, anlægsforslag mv. for det kommende år. I august måned mødes kommunalbestyrelsen så til det andet budgetseminar, og den 4.-5. september finder de egentlige budgetforhandlinger sted. 

At få lagt et budget er et samspil af en lang række faktorer; hvor mange borgere er vi i de forskellige aldersgrupper, hvor mange indtægter får vi, hvordan udvikler udgifterne sig osv. Vi kender endnu ikke den konkrete udmøntning af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi ved heller ikke hvilket tilskud Bornholms Regionskommune vil kunne opnå fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Denne statslige pulje er udvidet i år, ligesom det var tilfældet sidste år.


Behov for at spare
Med udgangspunkt i kommunens udvikling i udgifter og indtægter er der også i 2024 et behov for at finde besparelser på kommunens budget for at opnå balance i budgettet. Økonomi- og Klimaudvalget besluttede i marts, at kommunens administration skulle udarbejde forslag til besparelser for i alt 119 mio. kr. til budget 2024. Størrelsen af sparekravet til det endelige budget afventer dels Indenrigsministeriets udmelding om tilskud og skatter - dels, hvilke opprioriteringer der ønskes at blive medtaget i budget 2024 - samt størrelsen af særtilskud. 

Økonomiaftalen mellem KL (Kommunernes Landsforening) og regeringen blev indgået sidst i maj måned (En fornuftig økonomiaftale for 2024 er på plads (kl.dk)). Udmeldingen om regionskommunens andel af skatter, tilskud og udligning kommer omkring den 1. juli. Puljen til vanskeligt stillede kommuner er også i år blevet forøget, og det kan medføre en øgning af særtilskuddet, som gives til regionskommunen. Dette får kommunen besked om senest den 1. september, som kun er et par dage før kommunalbestyrelsens egentlige budgetforhandlinger.

Forslag til besparelser, udvidelser og anlæg fra fagudvalgene
Fagudvalgene har i starten af juni fået forelagt diverse spareforslag, som på hver deres område tjener til opfyldelse af det samlede sparekrav.

På budgetseminar 1 den 22. juni præsenteres den samlede kommunalbestyrelse for forslagene. Til budgetforhandlingerne den 4.-5. september besluttes det, hvilke besparelser, der skal medtages i budgettet for 2024.

Høring og dialog om budgetforslag
Efter kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 sendes forslag til budgettet for 2024 i høring hos de høringsberettigede parter og til kommentering i kommunens MED-system. Hørings- og kommenteringsperioden løber frem til den 18. august. Frem til den dato er der mulighed for at komme med bemærkninger til de enkelte spareforslag.

Materialet til høring offentliggøres på siden om budget 2024.

 

Vigtige datoer for resten af budgetprocessen
22. juni Kommunalbestyrelsen budgetseminar 1
26. juni Høringsperiode starter
18. august Høringsperiode slutter
22. august Kommunalbestyrelsens budgetseminar 2
4.-5. september Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger
13. september Høringsperiode vedr. nye og ændrede forslag starter
27. september Høringsperiode vedr. nye og ændrede forslag slutter