Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Valg Folkeafstemningen 1. juni 2022

Folkeafstemningen 1. juni 2022

​Den 1. juni 2022 bliver der holdt folkeafstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold i EU. Siden her vil løbende blive opdateret med oplysninger om afstemningen, brevstemmeafgivning m.v.

Hvad går afstemningen den 1. juni ud på?

Onsdag den 1. juni 2022 skal vi stemme om, hvorvidt Danmark skal beholde eller afskaffe forsvarsforbeholdet i de dele af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet.

Bliv klogere før du stemmer

Links til hjemmesider med info om Folkestemningen om EU forsvarsforbeholdet

Folketingets hjemmeside om folkeafstemningen:
Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1. juni 2022 / Folketingets EU-Oplysning


Udenrigsministeriets  hjemmeside om folkeafstemningen:
Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet (1juni.dk)


Stil dit eget spørgsmål og få svar fra Folketingets EU-oplysning:
Stil et spørgsmål / Folketingets EU-Oplysning
Du kan skrive, men også ringe med dit spørgsmål på telefon 33 37 33 37 alle hverdage mellem kl. 10.00-14.00.

Danmarks Radios temaside om folkeafstemningen:
Folkeafstemning om forsvarsforbehold - Afstemning 1. juni 2022 | DR


Brevstemme

Du kan brevstemme i perioden fra 20. april til 28. maj 2022 på Borgerservice i Rønne (Landemærket 26) og Nexø (Kildestræde 20). 

Ekstra åbningstider i Borgerservice Rønne
Fredag den 27. maj er der åbent fra kl. 09.00 til kl. 13.00.
Lørdag den 28. maj er der åbent fra kl. 09.00-16.00.
NB! Lukket Kristi himmelfartsdag 26. maj.

Du kan brevstemme uden valgkort – medbring blot legitimation.

Åbningstider

Nexø (Kildestræde 20)
Onsdage kl. 09.00-15.00.

Rønne (Landemærket 26)
 • Mandag kl. 10.00-16.00.
 • Tirsdag kl. 12.00 – 16.00.
 • Torsdag kl. 10.00 – 17.00.
 • Fredag kl. 10.00 – 13.00.
  NB! Lukket Kristi himmelfartsdag 26. maj.

På Borgerservice i Rønne findes en afstemningsboks med hjælpemidler og handicapfaciliteter såsom justerbart bord, lup, overlægsplade og sort filtpen.

Tidsbestilling på Borgerservice

Det er muligt at bestille tid til brevstemmeafgivning hos Borgerservice på www.brk.dk, på den måde bliver dit besøg kort og præcist. Det er også muligt at møde op i åbningstiden uden tidsbestilling. 

Mulighed for at brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, har mulighed for at brevstemme i hjemmet den 23. maj 2022, hvis der er ansøgt herom. 

Fra onsdag den 4. maj 2022 kan der søges om at stemme fra eget hjem. Du søger om dette ved at ringe til Borgerservice på telefon 56 92 00 00 eller indgive en skriftlig ansøgning.
Du finder en ansøgningsskema her Skema Anmodning om at brevstemme i hjemmet.pdf (brk.dk) – eller du kan søge ved at kontakte Borgerservice.

Sidste frist for at søge om at stemme i eget hjem er fredag den 20. maj 2022 kl. 18.00. Der er ekstraordinært åbent kl. 16.00-18.00 for modtagelse af ansøgninger om brevstemme i eget hjem.

Brevstemme i særlige boformer og boliger

Vælgere der bor, eller opholder sig, i følgende boformer, eller boliger, kan også brevstemme i boformen eller boligen:

 • Plejehjem og beskyttede boliger.
 • Aflastningspladser.
 • Personer med midlertidigt ophold.
 • Boligformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold, eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
 • Almene plejeboliger hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med hørende personale.
Vælgere der bor på andre boformer i midlertidige ophold, kan brevstemme efter reglerne om bestemmeafgivning i eget hjem. Brevstemmeafgivningen i eget hjem og i boformer og boliger vil foregå den 23. maj 2022, hvis der er ansøgt om det.

Vælgere der bor i øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger med videre - og øvrige ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt lette kollektivboliger, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Brevafstemmeafgivning på sygehus og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse

Muligheden for at brevstemme begynder, fra disse institutioner, onsdag den 11. maj 2022.

Mulighed for at ændre afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, kan søge om at stemme på et andet afstemningssted, end det de er tildelt.

Har vælgeren brug for hjælpemidler på valgstedet, kan man søge om at blive flyttet til Rønne afstemningssted. Her vil der være en stemmeboks som er indrettet med hjælpemidler, blandt andet: justerbart bord, overlægsplade, lup og sort filtpen

Ændringen af valgsted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Er denne betingelse opfyldt bliver ansøgningen godkendt.

Skema til at søge om at ændre afstemningssted kan du downloade her: Søg om overførsel til andet valgsted eller ved henvendelse til Borgerservice.

Sidste frist for at aflevere ansøgningsskemaet med ønske om ændret afstemningssted er tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00. 

Vælgere, der har søgt om ændret afstemningssted, modtager skriftlig besked om, hvorvidt de skal skifte afstemningssted eller ej.

Hvis der er spørgsmål vedrørende brevstemmeafgivning, kan Borgerservice kontaktes på telefon: 56 92 00 00.

Afstemningssteder

Der er til folkeafstemningen 1. juni ni afstemningssteder på Bornholm og et på Christiansø:

Afstemningssted

Adresse

Allinge Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),

Allinge Valgsted
Bornholms Idræts- og Kulturcenter, cafeteriet
Strandvejen 1
3770 Allinge

Østermarie Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),

Østermarie Valgsted
Østermarie Hallen
Idrætsvej 1
3751 Østermarie

Svaneke Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Svaneke, Ibsker)

Svaneke Valgsted
Svaneke Hallen
Sydskovvej 4
3740 Svaneke

Nexø Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Nexø, Bodilsker)

Nexø Valgsted
Paradisbakkeskolen
Kong Gustafsvej 10A
3730 Nexø

Pedersker Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Pedersker, Poulsker)

Pedersker Valgsted
Pedersker Samlingshus
Pedersker Hovedgade 56,
3720 Aakirkeby

Aakirkeby Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)

Aakirkeby Valgsted
Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler
Grønningen 3

3720 Aakirkeby

Klemensker Afstemningssted
1. opstillingskreds

(består af Nyker, Klemensker)

Klemensker Valgsted
Bornholms Ungdomsskole,
Sct. Klemensgade 26,
3782 Klemensker

Rønne Afstemningssted
1. opstillingskreds

 

Rønne Valgsted
Rønne Idrætshal
Torneværksvej 1
3700 Rønne

Hasle Afstemningssted
1. opstillingskreds

(består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)

Hasle Valgsted
Hasle Idrætshal
Byvangen 6
3790 Hasle

Christiansø Afstemningssted

 Hvis du har brug for hjælp til at afgive din stemme på valgdagen

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds? Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved afstemningen (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvad du vil stemme.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

 • ledsagekort
 • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • lægeerklæring
 • erklæring/attest fra en anden myndighed

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtagere).

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på afstemningsdagen. 

Hjælpemidler

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal stemme:

 • Sort pen (en sort tusch)
 • Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
 • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)
 • Overlægsplade til stemmesedlen (NYT)
 • Hæve-/sænkebord
 • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

Obs: Hæve-/sænkebord og CCTV findes ikke på alle kommunens valgsteder.

Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit valgsted? Så kan du søge om at skifte til et andet valgsted i din kommune. Kontakt valgsekretariatet (Kell.Hansen@brk.dk) hvis du har spørgsmål eller særlige behov og ønsker.

Kommunen skal have din ansøgning om at skifte valgsted senest tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside valg.im.dk

Om folkeafstemninger

En folkeafstemning er en afstemning blandt alle danske vælgere om en bestemt sag. For at kunne stemme til en folkeafstemning, skal man have valgret til folketingsvalg. Det vil blandt andet sige, at man skal være dansk statsborger og være fyldt 18 år. Folkeafstemninger kan være enten bindende eller vejledende.

En bindende afstemning betyder, at Folketinget er bundet af det resultat, som kommer af afstemningen. Er afstemningen vejledende, kan Folketinget selv vælge, om det vil følge afstemningens resultat.


Valgkontor

Valgkontoret for Bornholms Regionskommune holder til på Ullasvej 23, 3700 Rønne.

Kontakt:
Kell Hansen
Mail: Kell.Hansen@brk.dk
Tlf.: 56 92 10 16.