Del på facebook

Trafikplan

Formålet med en trafikplan for Rønne er at skabe en målrettet og fremtidssikret strategi for Rønnes overordnede vejnet, der sikrer sammenhæng mellem den fremtidige trafikintensitet, vejnettets belastning og kommunens byudviklingsinteresser.
 
Trafikplanen skal være med til at skabe et beslutningsgrundlag for de kommende års arbejde med at sikre en god, sikker og tryg fremkommelighed på vejnettet i Rønne.
 
Planens mål er desuden at lette trafikafviklingen til og fra Rønne, at øge tilgængeligheden og forstærke sammenhængen mellem byens institutioner og handelsområder.
 
Trafikplanen indeholder bl.a. forslag til fremtidig vejklassificering, vejvisning, hastigheds-grænser og udvidelse af byens stinet, samt forbedring af trafikforholdene fra havnen og ud til det øvrige Bornholm. 
Planen indeholder desuden en kortlægning af særligt utrygge og uheldsbelastede lokaliteter og med den baggrund foretages en udpegning og en prioritering af konkrete anlægsprojekter, som vil indgå i den årlige budgetlægning, så der sikres midler til realisering af planen.
 
Fejl i webdel: Et webdels- eller webformularobjekt på denne side kan ikke vises eller importeres. Typen Valtech.SP.BRK.Website.WebParts.ImageUploadWebPart.ImageUploadWebPart, Valtech.SP.BRK.Website, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=be07819013e93808 blev ikke fundet eller er ikke registreret som sikker. Korrelations-id: 85df35a1-65ba-d0ee-b2ba-a16a0159b46f

Fejldetaljer:
[UnsafeControlException: Et webdels- eller webformularobjekt på denne side kan ikke vises eller importeres. Typen Valtech.SP.BRK.Website.WebParts.ImageUploadWebPart.ImageUploadWebPart, Valtech.SP.BRK.Website, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=be07819013e93808 blev ikke fundet eller er ikke registreret som sikker.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)