Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker

Ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker

​Giv din mening til kende!

Fritids- Kultur- og Lokalsamfundsudvalget sender fire forslag til en ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker i offentlig høring fra den 10.6 – 21.7.2024. Vi opfordrer alle borgere, foreninger og råd til at kommentere på de fremlagte forslag.

Forslag 1. Fem biblioteker / to afhentningssteder

Steder med bibliotek: Rønne, Allinge, Gudhjem, Svaneke og Nexø
Steder med afhentningssted: Hasle, Aakirkeby
Besparelse: 156.000 kr.

Forslag 1 B. Tre biblioteker/to byer med bibliotekstjeneste/ to afhentningssteder

Steder med bibliotek: Rønne, Allinge og Nexø
Steder med bibliotekstjeneste*: Gudhjem, Svaneke
Steder med afhentningssted: Hasle, Aakirkeby
Besparelse: 156.000 kr. / 263.000 kr.

Bemærkninger til forslag 1 B:
1) Bibliotekstjeneste tænkes som ”kulturhuse” med arrangementer og afhentningsstation.
2) Alt efter hvordan dette specifikke scenarium bliver udmøntet, kan der evt. også påregnes en yderligere besparelse på kørsel (107.100 kr.), hvilket vil udgøre en samlet besparelse på 263.000 kr. 
3) Der foreligger endnu ikke beregninger på udgifterne til en eventuel etablering af bibliotekstjeneste i andre bygninger.

Forslag 5. Tre biblioteker /to afhentningssteder

Steder med bibliotek: Rønne, Nexø, Allinge
Steder med afhentningssted: Hasle, Aakirkeby
Besparelse: 378.000 kr.

Forslag 6. To biblioteker / Tre afhentningssteder

Steder med bibliotek: Rønne, Nexø
Steder med afhentningssted: Hasle, Aakirkeby. Allinge
Besparelse: 388.000 kr.


Forslaget er offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside: www.brk.dk og på Bornholms Folkebiblioteker (brk.dk)​ i perioden den 10.6.2024 – 21.7.2024.

Høringssvar: Alle høringssvar vil, ved udgangen af høringsperioden, blive lagt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside www.brk.dk og på bibliotekernes hjemmeside bibliotek.brk.dk og indgå i udvalgets arbejde med beslutning om ny filialstruktur på Bornholms Folkebiblioteker.

Du kan sende dit høringssvar til Center for Miljø, Plan og Kultur – Bornholms Folkebiblioteker på følgende måder:

• bibliotek.hoeringssvar@brk.dk
• Pr. brev til: Rønne Bibliotek, Pingels allé 1, 3700 Rønne

Alle høringssvar skal være Bornholms Folkebiblioteker i hænde senest den 21. juli - 2024. I henhold til gældende GDPR-lovgivning, må de modtagne høringssvar ikke indeholde personhenførbare oplysninger, hvis det alligevel er tilfældet, vil de blive slettet/sløret inden offentliggørelse.

Venlig hilsen
Bornholms Folkebiblioteker