Billede af matrikel
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Udbud Udbud af kommunale marker til økologisk dyrkning

Udbud af kommunale marker til økologisk dyrkning

19-11-2018
​Er du interesseret i at forpagte et eller flere af arealerne, skal du give bud senest torsdag den 6. december kl 12. Buddet fremsendes som mail til Morten.Bach.Joergensen@brk.dk eller almindelig post til Morten Bach Jørgensen, Skovløkken 4, 3770 Allinge.

Baggrund: Kommunalbestyrelsen har den 29-06-2017 besluttet at kommunale landbrugsarealer skal dyrkes økologisk. Nedestående arealer udbydes hermed til økologisk dyrkning.

Kommunen forbeholder sig ret til at annullere alle indkomne bud. Tilbuddet skal afgives ved at udfylde felterne 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 ud for de arealer du ønsker at forpagte. Beløbet du skriver skal være den forpagtningsafgift du er villig til at betale for det samlede areal (for lbnr 1010 skal beløbet dække forpagtningen af 4,0 ha, for lbnr 1021 skal beløbet dække forpagtningen af 1,5 ha osv.)  Arealerne udbydes til højeste bydende enkeltvis og prisen beregnes som en gennemsnitspris for de fem dyrkningsår 2019-2023.
 
Lbnr Beliggenhed Areal (ha)

2019

(kr)

2020

(kr)

2021

(kr)

2022

(kr)

2023

(kr)

1010Almegårdsvej, Rønne4,0     
1021Snorrebakken, Rønne1,5     
2020Ørningevej, Vestermarie1,6     
2041Kirkemøllevejen, Vestermarie1,3     
2043Lille Myregårdsvejen, Åker2,8     
2044Gl. Bygadevej, Åkirkeby11,6     
3006Pluggegårdsvej, Nyker3,4     
3008Lindevej, Klemensker1,3     
4014Kløvermarken, Østerlars0,4     
4084Industrivej, Tejn1,2     
5024Østermarievej, Svaneke3,4     
6006Helligdomsvej, Rø0,9     
6008Torneværksvej, Rønne0,6     

 

Navn og adresse på tilbudsgiver samt underskrift

 


Vilkår i henhold til kommunens standard-forpagtningskontrakt. Forpagtningen har en løbetid på 5 år og en opsigelse på 12 måneder. Forpagteren skal ved indgåelse af kontrakten være autoriseret af Landbrugsstyrelsen til økologisk drift eller igangsætte en proces der fører til autorisation. Jorden skal dyrkes økologisk efter de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter.

Forpagtningsafgiften opgøres med udgangspunkt i, at der forefindes standard-Betalingsrettigheder på arealet og at forpagteren kan få grundbetaling på arealet i forpagtningsperioden.

Brev og skema til download


Morten Bach J​ørgensen
Landskabsforvalter

Center for Ejendomme og Drift
Vej, park og anlæg
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

Telefon: 5692 2383
Mobil: 3018 1383
Morten.Bach.Joergensen@brk.dk

 

Beskrivelse af arealerne

økomaker i udbud 

Oversigtskortet viser placeringen af de marker, der udbydes til økologisk dyrkning. Luftfoto med nærmere placering af de enkelte marker ses længere nede.

Lbnr Beliggenhed Areal (ha)
1010Almegårdsvej, Rønne4,0
1021Snorrebakken, Rønne1,5
2020Ørningevej, Vestermarie1,6
2041Kirkemøllevejen, Vestermarie1,3
2043Lille Myregårdsvejen, Åker2,8
2044Gl. Bygadevej, Åkirkeby11,6
3006Pluggegårdsvej, Nyker3,4
3008Lindevej, Klemensker1,3
4014Kløvermarken, Østerlars0,4
4084Industrivej, Tejn1,2
5024Østermarievej, Svaneke3,4
6006Helligdomsvej, Rø0,9
6008Torneværksvej, Rønne

0,6

 

Lbnr 1010 Almegårdsvej, Rønne

almegårdsvej 

Marken er beliggende ved BOFA og Tornegård.

Bornholms Regionskommune har lige købt arealet og ejede ikke arealet i dyrkningssæsonen 2018 hvor arealet blev dyrket af Knud Andersen.

 

Lbnr 1021 Snorrebakken, Rønne

mark2 

Marken er beliggende ved Bornholms Produkthandel, Snorrebakken 8a.
Tidligere forpagter er Niels Tolstrup, Lyneborg.

Lbnr 2020 Ørningevej, Vestermarie

mark3 

Marken er beliggende i Vestermarie Plantage ved den gamle planteskole.
Tidligere forpagter er Per Toftegaard Christensen.


Lbnr 2041 Kirkemøllevejen, Vestermarie

mark4 

Marken er beliggende i Vestermarie ved Kirkemøllevejen, øst for ridehallen.
Tidligere forpagter er Holger Anker Kofoed.

Lbnr. 2043 Lille Myregårdsvejen, Åker

mark5 

Marken er beliggende i Åker Plantage ved Lille Myregårdsvejen 8.
Tidligere forpagter er Jørgen Munch Ipsen.

 

2044 Gl. Bygadevej, Åkirkeby

mark6 

Marken er beliggende ved Lykkesvej, Gl. Bygadevej og Birgersvej.
Tidligere forpagter er Anders Pedersen.

Lbnr. 3006 Pluggegårdsvej, Nyker

mark7 

Marken er beliggende ved Pluggegårdsvej og Grønagervej. Tidligere forpagter er Jens Ole Thinggaard.

 

Lbnr. 3008 Lindevej, Klemensker

mark8 

Marken er beliggende ved Lindevej og Egevej. Arealet mellem Lindevej og Bjørnegård (Klemens Storegade 29) skal dyrkes som vedvarende græs. Der kan forekomme parkering af biler på arealet langs Lindevej.

Tidligere forpagter er Henrik Tolstrup.

 

Lbnr. 4014 Kløvermarken, Østerlars

mark9 

Marken er beliggende for enden af Kløvermarken.
Tidligere forpagter er Tine Boss Rasmussen.

 

4084 Industrivej, Tejn

mark10 

Marken er beliggende for enden af Industrivej.
Tidligere forpagter er Lars Kjøller

 

5024 Østermarievej, Svaneke

østermarievej 

Der er to marker. Den store er beliggende ved Gryneparken. Den lille er beliggende ved Svanemøllen med indkørsel ad Nørrevang.

Tidligere forpagter er Peter Kofoed-Dam.

6006 Helligdomsvej, Rø

helligdomsvej rø 

Marken er beliggende ved Helligdomsvej tæt på Bornholmerpladsen.
Tidligere forpagter er Floyd Kofoed Hansen.

6008 Torneværksvej, Rønne

mark13 

Marken er beliggende ved Torneværksvej.
Tidligere forpagter er Jan Kofoed Stender.