park
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Udbud Udbud af beplantningspleje

Udbud af beplantningspleje

på dele af offentlige veje og grønne områder i Bornholms Regionskommune i Bornholms Regionskommune 22. marts 2021 – 21. marts 2025


Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå Kontrakt vedrørende beplantningspleje i og omkring byerne Aakirkeby, Østermarie, Østerlars og Gudhjem.
Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende hovedmængder:

31 ha græs
8.000 m2 løs belægning
5.000 m2 fuget belægning
450 m2 blomster
2.000 m2 buske
650 stk. træer
1800 lbm hæk
0,4 ha lund
11 ha skov
1 ha krat

Særlige forhold:
Der er for nærværende kontrakt fastsat en afregningssum for den udbudte opgave på 1.100.000 kr. ekskl. moms pr. år. Afregningssummen dækker ordinær pleje samt merværdi for samtlige arbejdssteder samt drift af Doktorbakken i Aakirkeby jf. B neden for.

A - Tilbudsgiver skal tilbyde merværdi i form af en tilbudsliste der angiver værdien af den pulje der er til rådighed for Ordregiver, efter udførelsen af den ordinære beplantningspleje. Besvarelse sker ved udfyldelse af Bilag 2 – Tilbudsliste.

B - Kommunen har valgt en ”Case Doktorbakken” i Aakirkeby, hvor Tilbudsgiver skal byde ind med forslag til kvalitetsløft. Den tilbudte løsning betragtes som en leverandørydelse for hvad angår anlægsomkostningerne. De efterfølgende driftsomkostninger skal holdes indenfor afregningssummen.

Kontraktperiode:
22. marts 2021 og udløber den 21. marts 2025 med en option på 2x12 måneders forlængelse.

Udbudstype:
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit II.
Udbudsformen er et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Tildelingskriterier:
Ordregiver gennemgår tilbuddene for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Ansøgningsfrist:
Tilbudsfrist er den 23. februar 2021 kl. 12:00
Spørgefrist er den 12. februar 2021 kl. 10:00

Materiale:
Ordregiver gennemfører denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.
Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S via dette link:
https://permalink.mercell.com/147745891.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Show interest ".
Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.