Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Kunsthåndværk i særklasse

Kunsthåndværk i særklasse

Bornholm har en særlig stærk position inden for kunsthåndværk både nationalt og internationalt. Det kom til udtryk, da Bornholm, som den første region i Europa og den første ø i verden, fik tildelt titlen World Craft Region af den UNESCO anerkendte organisation World Craft Council. Denne hæder gives kun til kunsthåndværkerregioner i særklasse, og en sådan anerkendelse er kunsthåndværkernes internationale kvalitetsstempel.

Bornholm har da også en høj koncentration af udøvende kunsthåndværkere, udstillingssteder, uddannelser, museer samt en rig historie og tradition for kunsthåndværk. Øen tilbyder desuden god støtte til erhvervsudvikling, og tilsammen giver dette et unikt udgangspunkt for udvikling af branchen.

Nye udviklingsmuligheder via Makers Island

Siden 2019 har centrale aktører indenfor regionskommunens kunsthåndværk, turisme og erhvervsfremme arbejdet på at konkretisere, hvordan titlen som World Craft Region kan medvirke til at styrke øen på forskellig vis. Projektet har navnet Maker's Island Bornholm.

Der er nedsat en styregruppe for projektet, som består af følgende partnere: 

 • Arts and Craft Association Bornholm (ACAB)
 • Bornholms Regionskommune
 • Bornholms Kunstmuseum
 • Bornholms Center for Kunsthåndværk på Grønbechs Gård
 • Hjorths Keramikfabrik
 • Det Kongelige Akademi, glas og keramikuddannelsen i Nexø
 • Business Center Bornholm
 • Destination Bornholm 

Formand for styregruppen er viceborgmester, Morten Riis som er udpeget af kommunen.

Styregruppens sekretariat administrer og tilrettelægger møder og sørger for fremdrift i styregruppens arbejde, herunder projektledelse af delprojekter, planlægning af møder, dagsordenener, fundraising og administration.

Styregruppen holder seks årlige møder. Styregruppemedlemmerne deltager i arbejdsgrupper under indsatsområderne og arbejder mellem møderne med konkret udvikling af de enkelte emner. Forud og efter styregruppemøder mødes formand, næstformand og sekretariat.

Strategien for Maker's Island 2020-2022 Klik her

Maker's Island indsatsområder

#1 Koordinering
Koordinering af møder, aktiviteter og projekter mellem styregruppemedlemmers institutioner og aktører. Centralt i arbejdet står udviklingen og styrkelse af værdikæderne mellem de forskellige typer aktører og aktiviteter, herunder:

 • koordinering af møder, aktiviteter og kommunikationsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner, museer, kunsthåndværkere, institutioner, turismebranchen* og øens øvrige aktører omkring kunsthåndværket
 • vidensdeling, der øger kendskabet til de enkeltes muligheder for samarbejde og viden om hinandens aktiviteter
 • netværksudvikling og facilitering af udviklingsprojekter på tværs af aktører til gavn for de lokale økonomier

*overnatningssteder, hoteller, restauranter mv.

#2 Kommunikation
Der arbejdes med formidling af kunsthåndværk lokalt, nationalt og internationalt.

 • Branding, pressearbejde, sociale medier og formidling af faste og enkeltstående aktiviteter
 • Større og mindre events og udstillinger
 • Autentiske værker og fortællinger

#3 Kompetenceudvikling
Der arbejdes for at løfte kompetenceudvikling fagligt og erhvervsmæssigt.

 • Styrke uddannelse, efteruddannelse og forretningsudvikling
 • Arbejde for større bredde i uddannelsesmuligheder og materialer
 • Erfaringsudveksling mellem generationer, herunder praktikpladser
 • International udveksling
 • Iværksættermiljø og fællesskaber omkring produktion
 • Innovation

#4 Kommercialisering
Udvikling og gennemførelse af aktiviteter og projekter, der understøtter kommerciel udvikling i de enkelte virksomheder.

 • Projekter med fokus på salg nationalt og internationalt
 • Udvikling af samarbejder mellem kunsthåndværkere og andre brancher, fx restauranter, museumsbutikker og skoler
 • Kompetenceudviklingsprogrammer inden for forretningsudvikling samt workshops i relevante emner og netværksudvikling
 • Forbedre ansættelsesvilkår for kunsthåndværkere


Delmål for Makers Island

 DelmålMålepunkterSucceskriterier
1.

Stigning i omsætning pr. år

 

Omsætningstal i 2017/2022

17 % pr. år

2.

Øget søgning af studerende

 

Niveau i 2017/niveau i 2022

 

20 % stigning i hele perioden

3.

Flere nystartede kunsthåndværkervirksomheder

 

Nuværende niveau/niveau i 2022

*tal præciseres i forbindelse med midtvejsevaluering

4.

Kunsthåndværk som turismemagnet

 

Nuværende niveau/niveau i 2022

Stigning i forventede kunsthåndværker oplevelser hos turister gennem øget markedsføring

 

Projekter

Udvalgte konkrete projekter:

 • Bornholm Craft Weeks 2021 og 2022 BCW22 | Maker's Island Bornholm
 • Grøn bæredygtig omstilling for kunsthåndværkervirksomheder gennem partnerskab i Bæredygtig Bundlinje Bornholm.
 • Kompetenceudviklingsprogram for virksomheder 2020.
 • Samarbejde mellem kunsthåndværkere og turismeaktører 2020-2022.

Mere om Makers Island 

Projektets egen hjemmeside Maker's Island Bornholm
Makers Island på Instagram
Makers Island på facebook 


Kontakt

Sekretariatet for Maker’s Island Bornholm

Projektleder
Dorthe Møller Paulsen

Skriv til:
makersislandbornholm@brk.dk

Mobil: 20 43 63 75.