Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Sundhed, sygdom Genoptræning Træning for ældre og handicappede

Træning for ældre og handicappede

​​​​​​Genoptræning:
Du kan søge om genoptræning, hvis du har fået funktionsnedsættelse efter fx et fald, influenza, eller anden sygdom, der ikke har involveret hospitalsindlæggelse, og hvor din egen træningsindsats ikke kan forbedre dit funktionsniveau.

Vedligeholdelsestræning:
Du kan søge om vedligeholdelses træning hvis du har nedsat funktionsevne, og dit funktions-og aktivitetsniveau er nedsat i en grad, så du ikke kan træne vedligeholdende ved at benytte andre tilbud om træning, f.eks. stolemotion eller lignende tilbud til ældre og handicappede.

Bornholms Regionskommune har vedtaget en kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning, som du kan læse her.  

Det er visitatorerne i Myndighed i Center for Ældre, der behandler ansøgninger om træning jf. serviceloven

Du sender din ansøgning via Send Digital Post i den grå boks til højre.
Kontakt information findes i den blå boks.

Ved start på træningen fastlægger du sammen med fysioterapeuten/ og eller ergoterapeuten målet for træningen, hvad er det du skal blive bedre til.

Herefter lægges en plan for, hvordan du med træning/vejledning kan komme til at fungere bedre i din dagligdag. Selve træningen foregår i kommunens træningscentre og /eller i dit eget hjem, afhængigt af hvad det er du skal blive bedre til.

Du skal være opmærksom på, at den kommunale genoptræningsenhed ikke tilbyder motion, men alene genoptræningsydelser.

Kørsel til træning:
Du skal selv sørge for transport til det kommunale træningscenter.

Hvis du er berettiget til HandyBat kørsel, kan denne ordning benyttes til træning.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID.

Ansøg om genoptræning eller vedligeholdelsestræning


DP-small.png


Har du ikke MitID?
Kontakt Center for Ældre

Myndighed i Center for Ældre

Du kan kontakte visitatorerne på mail. Husk at oplyse dit telefonnummer og hvad du spørger om, så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage.

Mail: aeldre@brk.dk

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, skal du rette henvendelse via Send Digital Post, i den grå boks ovenfor.

På Digital Post logger du ind med MitID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.

Du kan også ringe til os hvis din henvendelse drejer sig om et akut behov for hjælp.

Tlf.: 56 92 60 50
Hverdage kl. 8.30-10.00