Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Sundhed, sygdom Genoptræning Genoptræning efter indlæggelse

Genoptræning efter indlæggelse

Genoptræning til borgere der har været indlagt på hospital

Har du været indlagt på et hospital eller været til ambulant besøg på et hospital og har fået en genoptræningsplan med hjem, er du berettiget til at modtage genoptræning.

En genoptræningsplan giver dig ret til at modtage genoptræning uden at det koster noget.
En genoptræningsplan findes i tre varianter; ”specialiseret genoptræning”, ”almen genoptræning” eller ”specialiseret rehabilitering”. Er din genoptræningsplan specialiseret, foregår træningen på hospitalet. Hvis din genoptræningsplan derimod er almen eller specialiseret rehabilitering, skal du træne i kommunen.

I Bornholms Regionskommune er det Genoptræningen, som modtager din genoptræningsplan fra hospitalet. Inden for 4 dage modtager du information om, hvornår din genoptræning skal starte.

Genoptræningen foregår på kommunens træningscentre og/eller i dit eget hjem, afhængigt af hvad det er du skal genoptræne og blive bedre til.

Genoptræningsforløbet skal starte op indenfor 7 dage efter udskrivning, med mindre andet er anført i genoptræningsplanen.

Frit valg: Hvis du har fået en genoptræningsplan efter udskrivning fra et sygehus, kan du vælge mellem genoptræningstilbud i bopælskommunen eller i en anden kommune.
Du skal være opmærksom på, at såfremt du ønsker at modtage din træning andre steder end hos den kommunale genoptræning, så skal du selv afholde alle udgifter til transport til og fra genoptræning.
 

Kørsel til genoptræning

Du er berettiget til at få befordringsgodtgørelse eller til at blive transporteret når:
 
  • Du modtager pension efter de sociale love
  • Du, i forbindelse med udskrivning fra hospitalet, har fået udarbejdet en genoptræningsplan med angivelse af at transport er nødvendigt, da din tilstand udelukker befordring med offentlig transportmidler. Undervejs i træningsforløbet vil din tilstand jævnligt blive vurderet med henblik på, om du fortsat opfylder kriterierne for at få bevilget transport.