Integreret institution, 0-6 år
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Dagtilbud 0-6 år Børnehuse Østermarie Børnehus Mariehønen

Østermarie Børnehus Mariehønen

​​Hvad kendetegner os

Pædagogisk profil: 
  • At børn og familier mødes med åbenhed, forståelse og anerkendelse
  • At familien inddrages i et forpligtende samarbejde om barnets trivsel, læring og deltagelse
  • At fokusere på ressourcer og løsninger
  • At der er en forståelse af, at personlig udvikling er en løbende proces og sker i samspil med andre mennesker
  • At barnet tilbydes medbestemmelse og medansvar i forhold til relevans og modenhed.
Børn og voksne tilknyttes mindre grupper for, at give de bedste muligheder for gode relationer.
For både vuggestue og børnehave prioriteres det, at inddrage børnene/give tid i de daglige rutiner og at dagligdagen har en genkendelig og tryg rytme.
Der arbejdes med årsplan for aktiviteter/ emner/ temaer.
Læreplanstemaerne er integreret i de forskellige temaer som børnene bliver præsenteret for, i løbet af de år de er i Mariehønen.
Sproglig opmærksomhed indgår i den daglige børnesamling, ja i dagligdagen i det hele taget.
I Vuggestuen bruges ”babytegn” til styrkelse af kommunikationen.
 
Børnehuset er omfattet af frokostordning. Se mere under Dagtilbud 0-6 år - frokostordning.
 
 

Fakta

Mariehønen, Østermarie Børnehus
Vibevænget 6
3751 Østermarie

56 92 43 70
 
 
Integreret institution med børnehave og vuggestue
 
Åbningstid
Mandag - torsdag
6.22 - 16.40
 
Fredag
6.22- 15.55
 
Konstitueret faglig pædagogisk leder
Jannie Fuglsang Damgaard