Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Udvidelsen af opmarcharealet på Rønne Havn sættes nu i gang

Udvidelsen af opmarcharealet på Rønne Havn sættes nu i gang

05-04-2024

Udvidelsen af opmarcharealet ved Rønne Havn er nu klar til at blive sat i gang. Entreprenøren, Jens Møller Gudhjem A/S er i samarbejde med Rønne Havn og Bornholms Regionskommune, som begge er bygherrer på projektet, i gang med at udarbejde en plan for etableringen af udvidelsen. Opstart ude på området ved Vesthavnsvej sker senest den 1. maj, og arbejdet skal være afsluttet senest den 25. oktober 2024.

​Opmarchområdet udvides efter ønske fra Bornholmslinjen, fordi hurtigfærgen Express 5 rummer flere biler end dens forgænger, Express 1. 

Den planlagte udvidelse har mødt flere forhindringer på sin vej og er derfor forsinket. Senest blev udvidelsen sat i stå grundet en klage fra Cyklistforbundet til Planklagenævnet over kommunens beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en lokalplan i forbindelse med projektet. Klageren havde bedt om, at klagen skulle få opsættende virkning for udvidelsen – men det har Planklagenævnet ikke imødekommet og derfor sættes arbejdet med udvidelsen nu i gang.

Projektet har et samlet anlægsbudget på 25 millioner kroner, som bliver finansieret af statstilskud fra Transportministeriet.