Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Udbud af vejomlægning ved Rønne Havn

Udbud af vejomlægning ved Rønne Havn

12-01-2024

På vegne af Bornholms Regionskommune og Rønne Havn indbyder vi Dem hermed til at afgive tilbud i offentlig licitation på ovennævnte entreprise der omfatter omlægning af Vesthavnsvej med option om udvidelse af opmarchareal for Rønne Havn.

 

Følgende dokumenter udgør udbudsmaterialet og noget heraf udleveres til de bydende:

  1. Rettelsesblade, der udsendes i tilbudsperioden
  2. Nærværende BUT af d. 9. januar 2024
  3. "Særlige Arbejdsbeskrivelser" (SAB) af d. 9. januar 2024
  4. "Tilbuds- og afregningsgrundlag" (TAG) af d. 9. januar 2024
  5. "Tilbudsliste" (TBL) af d. 9. januar 2024
  6. Tegninger i henhold til tegningsliste af 9. januar 2024
  7. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), seneste version ved tilbudsgivning. (medsendes ikke)
  8. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse nr. 1234 af den 29/10-2018, og bekendtgørelse nr. 1516 af den 16/12-2010 – arbejdsmiljø og koordinering heraf. (medsendes ikke)
  9. AB Forenklet (medsendes ikke)
  10. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger.

Samt de i Entrepriseaftalens øvrige nævnte dokumenter. (medsendes ikke)

 

Udbudstype

Offentlig licitation

Frist for aflevering af tilbud er senest onsdag d. 24. januar 2024 kl. 09.00


Tidsplan

Anlægsarbejdet skal gennemføres med opstart senest 4. marts 2024 og slut termin senest 12.juli 2024

 

Tildeling af entreprisen

Tildelingen sker på basis af laveste pris ud fra den samlede tilbudssum ekskl. option.


Uddybende informationer findes i udbudsbrev og projektmateriale, som du kan hente ved at klikke på nedenstående links.

Vejomlægning_Rønne_Havn_Udbudsmateriale.zip