Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Trafikkontaktrådet er klar med analyse af Bornholms flybetjening

Trafikkontaktrådet er klar med analyse af Bornholms flybetjening

25-04-2024

Trafikken til og fra Bornholm foregår både til vands og i luften, og begge transportveje er vigtige for at holde ø-samfundet kørende. Derfor har Kontaktrådet for Trafikbetjening af Bornholm (TKR) valgt at supplere Transportministeriets Bornholmeranalyse fra 2023 om færgebetjeningen af Bornholm med en analyse, der afdækker flybetjeningen af øen.

TKR mener, at Bornholm har brug for både en fly- og færgeforbindelse, herunder at det er en vigtig statslig opgave at sikre, at forbindelserne understøtter øens udvikling og den grønne omstilling. 

Analysen viser blandt andet, at flyruten mellem Bornholm og København har afgørende betydning for erhvervslivet, arbejdsmarkedet og Bornholms Hospital. Derudover viser analysen også, at flyet typisk er både mere klimavenligt og dyrere end færgen. Foruden at beskrive flyruten, opstiller analysen også tre scenarier for statsstøtte til flyruten. Scenarierne giver et bud på hvilke konsekvenser det kan få at omfordele en del af statsstøtten fra færgen til flyet. 

Borgmester Jacob Trøst, der er formand for trafikkontraktrådet siger:

"Bornholm har brug for både en fly- og en færgeforbindelse. Trafikkontaktrådet vil derfor se på, hvordan den økonomiske støtte fordeles mest hensigtsmæssigt i fremtiden, så den gavner Bornholms udvikling og grønne omstilling bedst muligt. Analysen udgør et solidt grundlag for at komme med vores råd og anbefalinger til den fremtidige støtte fra Transportministeriet til Bornholm."

Analysen af Bornholms flybetjening er udarbejdet i et samarbejde mellem to konsulenthuse. Sammen vil Bornholmeranalysen og analysen af Bornholms flybetjening danne udgangspunkt for den rådgivning og de anbefalinger, som Trafikkontaktrådet udøver over for transportministeren.

Analysen kan frit downloades: Analyse af Bornholms flybetjening

Trafikkontaktrådets hjemmeside: Øvrige udvalg og råd Kontaktrådet for Trafikbetjeningen (brk.dk)