Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder OPDATERET Skadedyrsgebyret fastsættes og opkræves på ny måde fra og med 2024

OPDATERET Skadedyrsgebyret fastsættes og opkræves på ny måde fra og med 2024

23-04-2024

OPDATERING 23.4.2024 

VI ER BLEVET GJORT BEKENDT MED, AT VI I VORES ØNSKE OM AT INFORMERE BORGERNE I TIDE IKKE TYDELIGT HAR GJORT DET KLART, AT NEDENSTÅENDE ÆNDRINGER KUN BLIVER GÆLDENDE, EFTER DE ER BEHANDLET AF KOMMUNALBESTYRELSEN PÅ DENS MØDE 25.4.2024. VI BEKLAGER OG VIL SELVFØLGELIG ORIENTERE PÅ NY - HVIS DET VISER SIG, AT KOMMUNALBESTYRELSENS BEHANDLING ÆNDRER PÅ SAGEN, DER LÆGGER OP TIL ÆNDRINGEN AF SKADEDYRSGEBYRET.

Fra 1. januar 2024 bliver gebyret fastlagt ud fra, hvor mange bebyggede kvadratmeter du har på din grund. Tidligere dannede ejendomsværdien grundlag for gebyret.

Det er Miljøministeriet, som forbindelse med de nye regler for opkrævning af ejendomsskatten, også har valgt at ændre på opkrævningsmodellen for skadedyrs- og rottebekæmpelse.

Det vil for langt de fleste ejendomsejere betyde en mindre afgift end i dag. Men for enkelte vil det dog medføre en stigning.

Fuld gennemsigtighed
I Bornholms Regionskommune har vi fastlagt satsen, således at kommunens samlede udgifter til bekæmpelse af skadedyr og rotter skal dækkes af de indbetalte gebyrer. Viser det sig, at satsen er for høj, justeres den – og hæves, hvis den er for lav.

Bemærk, hvis der finder et ejerskifte sted i 2024, vil gebyret for hele året blive opkrævet hos ny ejer.

​Sådan beregner du din afgift
I Bornholms Regionskommune er satsen beregnet til 1,39 kr. pr. kvadratmeter, og du kan selv beregne din kommende afgift.

​Eksempel 1:

Hvis du har en bolig på 140 kvadratmeter og en carport med redskabsskur på 25 kvadratmeter, er din samlede bebyggelse på 165 kvadratmeter.

Omregnet betyder det, at du i 2024 skal betale 229,35 kr. pr. år i skadedyrs- og rottegebyr.

Eksempel 2:

Hvis du har en virksomhed med bebyggede arealer på 1.850 kvadratmeter, som fordeler sig på kontor, fabrik og andre bygninger, skal du i 2024 betaler 2.571,50 kr. pr. år i skadedyrs- og rottegebyr.

 

Om opkrævningen
I 2024 vil du modtage én opkrævning fra BRK i juni, mens du i 2025 og fremadrettet vil modtage to opkrævninger i hhv. juni og november.

Spørgsmål og svar vedrørende ændringen​

​Q: Hvorfor ændres opkrævningsmetoden?
A: Tidligere blev gebyret opkrævet som en del af ejendomsskatten. Den er ændret, og derfor er opkrævningen af rottegebyret også ændret.

​Q: Hvem fastlægger satsen?
A: Alle kommuner i Danmark skal opkræve gebyret fra og med 2024, og det er den enkelte kommune, der fastsætter gebyret.

Q: Hvordan er satsen fastlagt?

A: På Bornholm skal de samlede udgifter til bekæmpelse af skadedyr og rotter dækkes af de indbetalte gebyrer. Viser det sig, at gebyrsatsen er for høj, justeres den – og hæves, hvis den er for lav. 

Q: Hvem skal betale gebyret?
A: Alle, der ejer en ejendom skal betale gebyret. Det gælder privatboliger, erhvervsejendomme, kirker og også kommunens egne ejendomme som fx skoler og institutioner.

Q: Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke er enig i det nye gebyr?
A: Der kan ikke klages til BRK, da gebyret opkræves efter Miljøstyrelsens regler – dvs. på baggrund af en anden myndigheds regler. 

Q: Kan der dispenseres for rottegebyr?
A: Kommunalbestyrelsen kan ikke give dispensation for betaling af rottegebyr.


For yderligere information: Skriv til mail Rotter@brk.dk eller ring på tlf. 56 92 20 80 mandag den 22/4 i perioden kl. 8.30 til 14.00 onsdag den 24/4 i perioden kl. 8.30 til 14.00.