Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Søg tilskud til ladeinfrastruktur til elbiler

Søg tilskud til ladeinfrastruktur til elbiler

16-12-2021

Fra 1. januar 2022 til og med 31. januar 2022 kan partnerskaber og ladeoperatører søge tilskud til opsætning eller opgradering af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur til elbiler langs vejnettet, ved trafikale knudepunkter og områder med sæsonbetonet behov for ladestandere.

Partnerskaber skal forstås som en gruppe af virksomheder eller foreninger, hvor minimum én er ladestanderoperatør.

Puljen, som er på 64,4 mio. kr., omfatter hurtig- og lynladestandere og lanceres som led i aftalen om grøn transport og administreres af Vejdirektoratet. Mere information om puljen kan findes her: Statslige puljer | Vejdirektoratet. Spørgsmål vedrørende puljen kan rettes til Søren Saugstrup, teknisk konsulent i Vejdirektoratet på sosa@vd.dk eller telefon 72 44 27 68.

Udbygning af Bornholms ladeinfrastruktur til elbiler skal reducere klimaaftrykket
Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2021 en strategi for grøn mobilitet, som lægger sporene for omstilling af transporten på Bornholm. Formålet med strategien er at reducere CO2-udledninger. Som led i arbejdet med grøn mobilitet arbejdes der i regionskommunen aktuelt på en plan for ladeinfrastrukturen for elbiler på Bornholm, så den kan udbygges i takt med, at antallet af elbiler vokser.

Særlige opmærksomhedspunkter i planen omfatter blandt andet adgang til opladning for borgere uden parkering på egen matrikel samt den øgede efterspørgsel i turistsæsoner. Bornholmske virksomheder og andre aktører kan spille en vigtig rolle i udrulningen af ladeinfrastruktur for elbiler ved at gøre deres ladestandere offentligt tilgængelige.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål omkring kommunens arbejde med offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur til elbiler kan rettes til Marie Wibe, udviklingskonsulent i Bornholms Regionskommune på marie.wibe@brk.dk eller telefon 24 59 19 72.