Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om landvindmøller og øens CO2 mål er klar

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om landvindmøller og øens CO2 mål er klar

03-05-2019

Bornholms Regionskommune har nu fået resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse, som blev sat i værk efter ønske fra Klima og Bæredygtighedsudvalget. Undersøgelsen afdækker bornholmernes kendskab og holdninger til øens mål om at være selvforsynende med CO2 neutral strøm fra 2025.

I gennem de sidste måneder har regionskommunen efter ønske fra Klima og Bæredygtighedsudvalget sat fokus på Bornholms mål om at være selvforsynende med grøn strøm fra og med 2025. Hvis målet skal indfries, har undersøgelser vist, at der er behov for at etablere nye landvindmøller på Bornholm. Men er vi villige til det? Eller foretrækker vi at ændre på vores hidtidige mål? Spørgsmålet har været bragt op og er blevet debatteret løbende på øen, senest på et stort borgermøde den 27. marts på Campus Bornholm.

For at få flest mulige bornholmske stemmer hørt i debatten har kommunen også gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor 500 bornholmere giver deres besyv med. Spørgeskemaundersøgelsen fandt sted fra den 1. til 4. april, og  er gennemført af analysevirksomheden, Megafon.

De 500 deltagere i spørgeskemaundersøgelsen blev blandt andet spurgt: "Kender du til, eller har du hørt om Bornholms mål om, CO2 neutral el produktion i 2025?" Her svarede 93 procent, at de kendte til målet i større eller mindre grad – og syv procent svarede, at de ikke kendte til, eller ikke havde hørt om, målet.

På spørgsmålet "Synes du, at det er en god eller dårlig ide, at udbygge forsyningen af vedvarende energi med vindmøller på land, på Bornholm?" svarede 49 procent, at det enten var en "meget god ide" eller en "god ide". 37 procent mente, at det var en "dårlig ide" eller en "meget dårlig ide" 11 procent svarede "hverken eller" og tre procent "ved ikke".

Deltagerne blev også spurgt, om: "Hvor vigtigt synes du, at målet om C02-neutral el produktion er for Bornholm?"  Her gav 88 procent udtryk for, at målet enten var "meget vigtigt", "vigtigt" eller "i nogen grad vigtigt" – de fleste besvarelser (73 procent") faldt i kategorien "meget vigtigt" eller "vigtigt.

På spørgsmålet: "Synes du, at det vil være en god eller dårlig ide at opstille ca. 10-12 nye vindmøller på land i grupper på hver tre møller, for at have mulighed for at nå målet?" svarer 47 procent, at det enten er en "god ide" eller en "meget god ide", og 42 procent svarer, at det enten er "en dårlig" eller "meget dårlig ide".

Deltagerne blev stillet flere spørgsmål blandt andet også om deres syn på, hvad det vil betyde for Bornholms omdømme, hvis der skulle etableres nye landvindmøller på øen. Svarene på de øvrige spørgsmål fremgår af rapporten fra Megafon.

Resultaterne fra undersøgelsen vil nu indgå i Klima- og Bæredygtighedsudvalgets videre arbejde. Og de vil blive taget med, når Kommunalbestyrelsen i løbet af sommeren skal tage stilling til, om Bornholm skal lægge an til at etablere nye landvindmøller – eller ændre på målet om, at være selvforsynende med grøn strøm fra 2025.

Se resultaterne af undersøgelsen
Præsentation af undersøgelsens resultater
Hele undersøgelsen