Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Program for borgermøde om områdefornyelsen i Nexø

Program for borgermøde om områdefornyelsen i Nexø

19-04-2022

Vil du have indflydelse på udviklingen i din by?

Så mød op mandag d. 25. april kl. 18.00, hvor Områdefornyelse Nexø inviterer alle interesserede til borgermøde om den aktuelle byudvikling i Nexø. Mødet afholdes på Møbelfabrikken, der ligger på Gl. Rønnevej 17A, Nexø.

Mødet vil blive indledt med velkomst v. direktør Lillian Rasch Madsen.

Repræsentanter fra Sweco, BAT og styregruppen vil herefter præsentere seneste udvikling inden for følgende indsatsområder fra byfornyelsesprogrammet:

  • Nexø strandpark – design af strandparken
  • Sammenhæng mellem bymidte og havn – fredeliggørelse af Nexø Torv og Toldbodgade
  • Center- og trafikplanlægning – udarbejdelse af en trafikstrategi


Undervejs vil der være mulighed for at dykke ned i ovenstående emner med diskussion i mindre grupper. Her kan de fremmødte komme med input og feedback, som vil blive taget med i det vide­re arbejde.

Der vil også blive informeret om, hvordan du løbende kan påvirke byudviklingen, og hvordan du kan bidrage aktivt til projekterne. Projektleder Maria Jørgensen siger om mødet:

På dette borgermøde vil der være fokus på at høre borgernes meninger og idéer. I den seneste tid har der været behov for at holde borgerne løbende informeret om projekterne. Nu inviterer vi borgerne til dialog om byens udvikling og til at komme med idéforslag og erfaringer fra byen – det er jo dem, som kender den bedst.

Vel mødt,

Områdefornyelse Nexø


OM NEXØ OMRÅDEFORNYELSE

Områdefornyelsen er en femårig helhedsorienteret byud­viklingsindsats, som administreres og faciliteres af Born­holms Regionskommune. Områdefornyelsen i Nexø blev påbegyndt i 2018, og det overordnede formål er at støtte en positiv udvikling i de lokale samfund i samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner. Områdefornyelsens finansiering deles mellem staten og kommunen. Der arbejdes desuden aktivt med fundraising og tiltrækning af investorer for at realisere visionerne i om­rådefornyelsen.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

For yderligere information eller spørgsmål er du velkom­men til at rette henvendelse til projektleder for Områdefor­nyelse Nexø, Maria Jørgensen på tlf. 29 63 83 18.

Områdefornyelse.jpg