Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Positive forklaringer på stigende sagsbehandlingstider i Byg

Positive forklaringer på stigende sagsbehandlingstider i Byg

20-07-2023

​​​​​Stigende sagsbehandlingstider er sjældent en positiv historie. Men høje gennemsnitstal for behandling af byggesager dækker over, at Byg i Bornholms Regionskommune har effektiviseret driften betragteligt og færdiggør mange gamle sager i øjeblikket. Samtidig er indkomne sager det sidste år blevet behandlet i et tempo, som isoleret set ville placere afdelingen i toppen sammenlignet med byggeafdelinger i andre kommuner.

De sidste dage har forskellige me​dier refereret til en pressemeddelelse udsendt af Dansk Industri om Byg i Bornholms Regionskommune og stigning i sagsbehandlingstiden fra 56 til 164 dage for sager, som er omfattet af servicemål. Det har bragt bekymring hos flere repræsentanter i erhvervslivet. Dansk Industri har udtalt, at Byg i Bornholms Regionskommune er en af de dårligst producerende byggeafdelinger på landsplan.

Det er heldigvis ikke korrekt. For ca. 16 måneder siden præsenterede regi​​onskommunen repræsentanter for Dansk Industri Bornholm og andre repræsentanter for øens erhvervsliv for en strategi for genopretningen af Byg, som de kommenterede, understøttede og sanktionerede. Det blev dengang gjort klart, at strategien ville have en konsekvens for, hvor godt Bornholms Regionskommune ville placere sig i Dansk Industris måling. 

Effektiviseret drift betyder, at gamle sager nu behandles 

Men hvorfor stiger sagsbehandlingstiderne? Og hvordan kan det være positivt? Centerchef Claus Munk fra Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat forklarer:

”Sager med servicemål udgør 17% af den samlede sagsmængde i Byg. Servicemål opgøres først, når en sag afsluttes. Det vil sige, at sager, der endnu ikke er afgjort, ikke vil optræde i den opgørelse. Da Byg samlet set siden 2017 har oplevet en stigning på ca. 150% indkomne sager, har det betydet, at der er - eller rettere var - en række sager, der ikke nåede at blive sagsbehandlet indenfor tidsrammen. Men over det sidste år, har Byg ved hjælp af en ny strategi for sagsbehandlingen effektiviseret driften med 31%. Det betyder, at flere og flere af de ”gamle” sager nu bliver behandlet. Og det medfører naturligvis en stigning i den opgjorte gennemsnitlige sagsbehandlingstid, fordi nogle af de gamle sager desværre har ligget længe og ventet”.

87% af nye sager afsluttes inden for servicemålet

Og sagsbehandlingstiderne ser helt anderledes ud, hvis vi zoomer ind på nye sager, fortæller Claus Munk:  

”Hvis en lignende måling af sagsbehandlingstider blev lavet på sager indkommet i Byg over det sidste år, er 87% af sagerne afsluttet inden for de oplyste servicemål. Det placerer ikke Byg i Bornholms Regionskommune i bunden, men derimod klart i toppen af byggeafdelinger på landsplan. Vi er selvfølgelig utrolig glade for, at dén strategi vi har lagt bl.a. sammen med Dansk Industri Bornholm, virker på Bornholm”.

Konkrete forslag i indbakken er velkomne

Dansk Industri Bornholm efterspørger dog fortsat mere effektiv og smidig sagsbehandling. For at sikre god dialog og arbejde sammen frem mod de bedste løsninger, har Byg over det sidste år igangsat en række initiativer - dialogmøder med erhvervslivet, åbent hus-arrangementer forskellige steder på øen samt hyppige statusmøder i Byg med erhvervslivet. 

Byg vil fortsat opfordre erhvervslivets repræsentanter til at komme med konkrete forslag til, hvordan sagsbehandlingen kan gøres mere smidig og effektiv, hvis de tiltag, som er gjort indtil nu, ikke rækker, slutter centerchef Claus Munk. Man er velkommen til at skrive direkte på Claus.Munk@brk.dk. 

Servicemål for byggesager

Regeringen og KL indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål. Aftalen satte konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser.

Sager omfattet af servicemål er de sager, man oftest kalder de klassiske byggesager. Dvs sager der er direkte omfattet af BR18.

Sager, der af en eller anden grund er begyndt anderledes (fx lovliggørelsessager), eller sager der kræver tilladelse fra anden myndighed (fx landzone, dispensation fra fredningsnævnet) vil ikke være omfattet af opgørelsen.

Langt hovedparten af sagerne i Byg i Bornholms Regionskommune er ikke omfattet af servicemålene. Aktuelt er 17% af sagerne med i opgørelsen.

Læs mere om byggelov og servicemål for sagsbehandling på KL's hjemmeside.