Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Politisk opbakning til ændring af kommunens organisation

Politisk opbakning til ændring af kommunens organisation

01-03-2024

​​​​Kommunens direktion fik (29.2) fuld opbakning fra kommunalbestyrelsen til at gå videre med planerne om at ændre kommunens nuværende organisation.

Overordnet er der tale om at bevare den nuværende center-model men samle kommunens organisation i syv centre – mod nuværende ti - og samtidig etablere en stab under kommunaldirektøren.  Kommunalbestyrelsens beslutning, om at bakke ændringen op, blev taget på dens møde efter en forudgående orientering fra direktionen.

At der nu er givet grønt lys fra politikerne betyder, at ledere og medarbejdere i kommunens centre og afdelinger i den kommende tid vil skulle forholde sig mere konkret til planerne. Der vil derfor ske en medinddragelse af medarbejderne​ via kommunens MEDsystem, som består af repræsentanter for henholdsvis ledere og medarbejdere.

Se dagsordenspunktet fra Kommunalbestyrelsens møde​

Tidsplan for proces
Dato 
28/2Ekstraordinært møde i HovedMED (ER HOLDT)
29/2Ekstraordinært møde i Økonomi- og Klimaudvalget (ER HOLDT)
29/2Kommunalbestyrelsesmøde (ER HOLDT)
 Kommende aktiviteter 
1/3-15/3Forslag til ny organisation behandles i CenterMED
20/3HovedMED behandler organisationsændringen, herunder forberedelse af nedsættelse af AdhocMED
2/4Direktionen træffer beslutning om den nye organisation
3/4Den nye organisation meldes ud
12/4Udpegning af medlemmer af Adhoc MEDudvalg
25/4Orientering af kommunalbestyrelsen om den endelige organisation
1/6Ny organisation træder i kraft

 

​Formål med organisationsændringen

Direktionens planer for organisationsændringen har tre hovedformål:

  1. Det skal være lettere at være borger i det kommunale system på Bornholm. Erfaringerne fra hele landet – også Bornholm – viser, at overgange mellem centrene udgør en risiko for at tabe vigtig viden om sagerne, og gøre processen vanskeligere for borgerne. Ændringerne i organisationen skal derfor styrke borgerforløbene mest muligt.

  2. Der skal skabes større sammenhæng i sagsbehandlingen. Ændringerne i lovgivningen på flere områder understreger, at der er tale om en national dagsorden, der stiller krav om samarbejde og forenkling i organisationen. På børneområdet, det specialiserede socialområde og på beskæftigelsesområdet stilles allerede nu krav om helhedsorienteret myndighedssagsbehandling. Dertil kommer forventede ændringer i kølvandet på ældrereformen og kommende reformer af velfærdssystemet, der peger i samme retning. Ændringerne i organisationen skal derfor understøtte en helhedsorienteret sagsbehandling.

  3. Vi skal styrke rammerne for en mere smidig og effektiv organisation og en mere sikker drift. Omorganiseringen er ikke en spareøvelse, men en ramme for at kunne løse kommunens opgaver så effektivt som muligt med fokus på budgetstyring.​​