Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Planer om at ændre kommunens organisation

Planer om at ændre kommunens organisation

20-02-2024
Kommunens øverste ledelse, direktionen har i dag fremlagt ønsker om at ændre organiseringen af Bornholms Regionskommune. Formålet er at skabe en organisation, der kan tage højde for de forandrede krav, der er til at løse de kommunale opgaver og samtidig skabe en mere smidig og effektiv organisation til gavn for borgerne.

Den nuværende organisation i Bornholms Regionskommune har ti år på bagen, men forudsætningerne for at løse de kommunale opgaver har forandret sig betydeligt de senere år. Udviklingen går i retning af en mere helhedsorienteret sagsbehandling, hvor de forskellige myndigheder arbejder tættere sammen. Konkret forslås det derfor at samle nogle af kommunens centre, så man går fra nuværende ti centre til syv. Samtidig ønsker man at oprette en stab under kommunaldirektøren.

Organisationsændringerne har tre overordnede formål:

1. Det skal være lettere at være borger i det kommunale system på Bornholm. Erfaringerne fra hele landet – også Bornholm – viser, at overgange mellem centrene udgør en risiko for at tabe vigtig viden om sagerne, og gøre processen vanskeligere for borgerne. 

2. Der skal skabes større sammenhæng i sagsbehandlingen. På børneområdet, det specialiserede socialområde og på beskæftigelsesområdet stilles allerede nu krav om helhedsorienteret myndighedssagsbehandling. Dertil kommer forventede ændringer i kølvandet på ældrereformen og kommende reformer af velfærdssystemet, der peger i samme retning. Ændringerne i organisationen skal derfor understøtte en helhedsorienteret sagsbehandling.

3. En styrkelse af rammerne for en mere smidig og effektiv organisation og en mere sikker drift. Omorganiseringen er ikke en spareøvelse, men målet er at skabe en ny ramme for at kunne løse kommunens opgaver så effektivt som muligt med fokus på budgetstyring. 

I den kommende tid skal kommunalbestyrelsen tage stilling til organisationsændringen og der vil ske inddragelse af ledere og medarbejdere via kommunens MED-system (samarbejdsorgan mellem ledelse og medarbejdere).

Efter planen skulle den nye organisation være klar til at træde i kraft 1. juni i år.​