Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Orientering om et muligt brud på persondatasikkerheden

Orientering om et muligt brud på persondatasikkerheden

06-10-2022

Leverandøren af IT-løsningen, Send Digitalt, har oplyst Bornholms Regionskommune om, at de har haft konstateret en fejl i deres Send Digitalt Classic produkt, som bruges af mange kommuner. Fejlen er dog nu rettet. Fejlen medførte, at Digital Post i særlige situationer kunne blive sendt til en forkert modtager, hvorfor der kan være sket brud på persondatasikkerheden.

Leverandøren oplyser:

  1. Fejlen er blevet introduceret i Send Digital Classic i forbindelse med en software opgradering ved overgang fra E-Boks til Next generation Digital Post (NgDP), den 21. marts 2022.
  2. Fejlen blev konstateret den 16. september 2022.
  3. Fejlen er udbedret den 22. september 2022 med en ny version af Send Digitalt.

Det har ikke været muligt for leverandøren eller Bornholms Regionskommune at afvise, at Bornholms Regionskommune kan have været omfattet af bruddet, ligesom det heller ikke har været muligt at finde eksempler på, at det skulle være sket. På baggrund heraf foretager Bornholms Regionskommune derfor nu en offentlig orientering om det mulige brud på persondatasikkerheden. Bornholms Regionskommune skal endvidere oplyse, at vi har anmeldt det eventuelle brud til Datatilsynet. Begge dele sker efter gældende regler på området.

Såfremt man måtte have spørgsmål, kan man kontakte Bornholms Regionskommunes Databeskyttelsesrådgiver på mail: dpo@brk.dk