Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nyt vandråd på Bornholm

Nyt vandråd på Bornholm

11-12-2019

I forbindelse med overgangen til vandområdeplan 2021-2027 har kommunerne fået til opgave, at udarbejde forslag til hele eller dele af vandområdeplanernes indsatsprogrammer. I den forbindelse har Bornholms Regionskommune netop nedsat et vandråd. Vandrådet består af 9 medlemmer, som repræsenterer organisationer/foreninger, der har interesse i vandmiljø.

Vandrådets opgave er at bidrage med lokalkendskab og rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til indsatser. Vandrådet spiller derfor en central rolle i forholdet til at kvalificere udpegningen af indsatser.

På landsplan er der oprettet i alt 23 vandråd - et for hvert hovedvandopland. Information om vandrådsarbejdet og baggrundmateriale finder du på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Læse mere om vandrådsarbejdet på Bornholm

Center for Natur, Miljø og Fritid.