Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nyt udspil fra regeringen - større belønning til naboer og lokalsamfund i forbindelse med energiparker

Nyt udspil fra regeringen - større belønning til naboer og lokalsamfund i forbindelse med energiparker

11-10-2023

​​​Regeringen har i denne uge præsenteret et nyt udspil ’Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land’. Udspillet sætter rammerne for udbygning af vedvarende energi på land med 12 konkrete tiltag, der bl.a. skal sikre lokal opbakning og hurtigere myndighedsbehandling ved etablering af energiparker. 


Ved en energipark forstås et område bestående af ét eller flere arealer med elproduktion fra vedvarende energi. 

Kompensation til naboer og lokalsamfund
​Den lokale opbakning skal bl.a. opnås ved at yde større kompensation til naboer og lokalsamfund samt ved at styrke dialogen mellem staten og kommunerne. Regeringen ønsker at understøtte lokal vækst og erhvervsudvikling med afsæt i energiparkerne. Det skal bl.a. ske ved at gøre det lettere for virksomheder at placere sig tæt ved energiparkerne. 

Der findes i dag forskellige ordninger for kompensation og belønning af naboer og lokalsamfund. Regeringen vil med udspillet afsætte 1,2 mia. kr. til kompensation for de nære naboer til vedvarende energianlæg samt 3,3 mia. kr. til lokalsamfundene omkring energianlæg. Det er en øgning på 50 pct. henholdsvis 150 pct. i forhold til de tidligere puljer. 

For Bornholm er det Energiø Bornholms anlæg samt solcelleparken ved Kildevad, som Bornholms Regionskommune arbejder for bliver fair kompenseret for de gener, det skaber for naboer. Der pågår i den forbindelse et arbejde med at få sikret, at Energiø Bornholms anlæg bliver omfattet af en eksisterende eller ny ordning for kompensation. I den forbindelse er det positivt, at der i udspillet er lagt op til, at der skal udarbejdes en analyse af mulige gevinst- og kompensationsordninger for naboer til særligt store el-transmissionsanlæg. 

Det understreges desuden i udspillet, at gevinsterne til lokalsamfundene skal kunne præsenteres tidligere i processen end hidtidigt, så lokalsamfundet kan se sammenhængen mellem gene og kompensation. 

Perspektiver i at knytte erhvervsudvikling til energiparker
Regeringen har i udspillet beskrevet et ønske om at understøtte erhvervsudvikling på baggrund af større energianlæg, der kan tiltrække nye virksomheder inden for f.eks. produktion og dermed føre til nye lokale arbejdspladser. En udvikling, hvor lokal kompensation kan være med til at give nyt liv til lokalsamfundene uden for de større byer.

I forlængelse af ’Klimaaftalen om grøn strøm og varme’ har 32 kommuner og udviklere indmeldt mulige arealer til placering af energiparker. Bornholm har ikke tidligere meldt et areal ind til dette formål. 

Regeringen inviterer nu med udspillet til, at flere kommuner kan melde ind med yderligere arealer, der potentielt kan anvendes som energiparker. Borgmester Jacob Trøst udtaler i forlængelse heraf: 

”Det her indikerer, at regeringen nu har fået naboerne til blandt andet landanlægget på Bornholm på radaren. Men også at der er blik for, at samfund og kommuner som lægger deres dyrebare jord til, skal belønnes. Jeg er glad for denne udmelding, da jeg, sammen med mange aktører på Bornholm og administrationen har lagt et stort arbejde i at gøre opmærksom på de huller, der er i lovgivningen på kompensationsområdet. Det ser ud til, at vi er blevet hørt, og jeg er nu spændt på det videre arbejde med at gøre mulighederne konkrete”.​