Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nyt Råd for internationale borgere og flygtninge er på plads

Nyt Råd for internationale borgere og flygtninge er på plads

02-02-2023

Kommunalbestyrelsens beslutning om at nedsætte et råd for internationale borgere og flygtninge på Bornholm er nu sat på skinner. Rådet var samlet i denne uge, hvor de blandt andet fandt en formand og to næstformænd for rådet.

I denne uge mødtes deltagerne i kommunens nye Råd for internationale borgere og flygtninge og konstituerede sig. Kommunalbestyrelsen har ændret rådet fra at være et råd alene for flygtninge til også at omfatte internationale borgere, der er kommet til Bornholm. Netop derfor er formandskabet også blevet udvidet, så der nu er én formand og to næstformænd. Ligeledes blev der valgt en lokal repræsentant til Det Nationale Integrationsråd.

Formålet med rådet er blandt andet at give internationale borgere og flygtninge mulighed for at få politisk indflydelse og styrke dialogen mellem alle borgere på Bornholm. Rådet giver også mulighed for at udvikle og forbedre forholdene for dem selv og andre. Det kan være inden for områder som f.eks. uddannelse, arbejdsmarked, børn, bolig, kultur og demokrati.

Formandsskabet
Formand Hisham Wael Zaki.
Næstformand Gitte Huber.
Næstformand Laura Kofod.

Øvrige medlemmer i rådet

Phil Burston * Réka Kinga Benkö * Pierluigi Marconato * Daniel Büchner * Wahida Khalil * Mark Olsen * Filmon Tesfalem Solomun * Shiyar Mohammad Battal * Claus M. Andersen, DI Bornholm * Kristine Pedersen, Sprogcenteret Campus * Tina Lai Holmgaard, FH Bornholm *  Benedikte Lauridsen, Bornholmske Flygtningevenner og Claus Larsen-Jensen (A). Inkyong Lee og Samir Bektas er begge suppleanter.

Kommunalbestyrelsen har desuden valgt to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at repræsentere sig i rådet: Claus Larsen-Jensen (A) og Laura Kofod (Ø).

Til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd, som rådgiver ministeren for Udlændinge og Integration i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration, blev Shiyar Battal valgt som medlem og Daniel Büchner som suppleant.

 

Kontakt til rådet
Formand Hisham Wael Zaki hwz@outlook.dk
NæstformandGitte Huber gitte73huber@gmail.com
Næstformand Laura Kofod laura.kofod@brk.dk
Sekretær Betina Barbossa betina.bjergsted.barbossa@brk.dk