Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ny lokal publikation giver overblik over EUs støtteprogrammer og puljer

Ny lokal publikation giver overblik over EUs støtteprogrammer og puljer

07-04-2022

Europe Direct Bornholm har på opfordring fra flere sider fået udarbejdet en publikation, der giver overblik over de mange nye EU-programmer, der kan have særlig relevans for Bornholm. 

Henover 36 sider beskrives 20 udvalgte EU-programmer. De vises i en oversigt og der bliver givet gode råd omkring tidsplaner og programkrav - og så er der et særligt fokus på EU's genopretningsfond og grønne pagt.

For hvert af de 20 programmer er der en kort præsentation af formål, og hvad programmet mere konkret støtter, støttesats og særlige støttekrav, samt links til programmets hjemmeside mm.

Europe Direct Bornholm har forsøgt at gøre oversigten brugervenlig, så den både kan trykkes og læses på skærm - ligesom vi har forsøgt at beskrive de sammenhænge, der er mellem flere af programmerne.

De fleste programmer er nu godkendt af Europa-Kommissionen og de første ansøgningsrunder er gennemført. Vær dog opmærksom på at nogle programmer endnu afventer den endelige godkendelse og igangsætning.

Europe Direct Bornholm står til rådighed for yderligere  informationer og vejledning.

Europe Direct Bornholm • Bornholms Regionskommunes EU-oplysningskontor
Ullasvej 23 • DK - 3700 Rønne • Telefon + 45 56 92 13 03 • europedirect@brk.dk • www.bornholm-eu.dk

Link til publikationen klik her