Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ny grøn tilskudspulje kan sætte fart på den bæredygtige omstilling

Ny grøn tilskudspulje kan sætte fart på den bæredygtige omstilling

04-11-2020

Nu er der mulighed for økonomisk tilskud, hvis man har ideen til et grønt og bæredygtigt projekt. Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har nemlig besluttet, at bruge præmien på 3,7 mio. kr. fra 1. pladsen om at være den grønneste ø i Europa til at skabe endnu mere grøn omstilling på øen. Der åbnes i dag for første ansøgningsrunde.

Bornholm blev i foråret 2020 kåret som vinder af EU-konkurrencen om at være den grønneste ø i Europa. Med 1. pladsen fulgte dels en stor anerkendelse af Bornholm, og den indsats øens borgere og virksomheder har lagt i at gøre Bornholm til et grønnere og mere bæredygtigt sted – og dels en stor pose kontanter; € 500.000 svarende til 3,7 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle præmiepengene skal gå til nye projekter, der understøtter et klimavenligt og CO2 neutralt samfund.

Borgmester Winni Grosbøll, siger:

"Med udnævnelsen af Bornholm til Europas grønneste ø følger en stor opmærksomhed. Den opmærksom skal vi udnytte til at turde vise vores omverden vejen frem mod et klimavenligt samfund. Og der håber jeg, at de her 3,7 mio. kr. kan være en hjælp til at få flere grønne, bornholmske projekter ud over rampen. For udover, at vi skal tænke kreativt og i alternative løsninger i den grønne omstilling, er der også behov for at skrue op for tempoet for omstillingen. Så jeg vil stærkt opfordre foreninger og virksomheder på Bornholm, der går med planer om grønne projekter, til at søge puljen."

Hvilke projekter kan der søges tilskud til?
For at søge tilskud skal ansøger enten søge på vegne af en forening eller en virksomhed. Det ansøgte tilskudsbeløb skal være på minimum 150.000 kr., og tilskuddet kan kun tildeles som medfinansiering, det vil sige som en del af finansieringen af det samlede projekt. Derudover er det vigtigt, at projektet fremmer innovation inden for grøn omstilling. Innovation skal forstås i bred forstand, og dækker både nye produkter, processer, organisationsformer, teknologier eller samarbejder. Udover innovation er det vigtigt, at projektet bidrager med positive, afledte effekter på det bornholmske samfund. Der vil især blive lagt vægt på, om projektet skaber arbejdspladser og lokalt engagement på Bornholm.  

Sådan søger man om tilskud
For at ansøge om tilskud fra den grønne tilskudspulje kræver det, at man læser vejledningen, som ligger her på brk.dks hjemmeside, hvor der også er link til ansøgningsskemaet. De 3,7 mio. kr. vil blive uddelt over tre ansøgningsrunder. Frist for 1. ansøgningsrunde er 15. december 2020.

Efter fristen vil ansøgningerne blive evalueret og forelagt på politiske udvalgsmøder i henholdsvis Særligt Udvalg om Klima og Bæredygtighed og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget til prioritering og tildeling af tilskud. Bornholms Regionskommune ser frem til at modtage ansøgninger.

Yderligere information om Grøn tilskudspulje:
Spørgsmål vedrørende puljen kan stilles på mail til udvikling@brk.dk eller til udviklingskonsulent Mads Boss, Mobil: 29 38 35 71.