børn tegnet
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunen spørger forældrene om valg af skole

Kommunen spørger forældrene om valg af skole

18-05-2018

I dag modtager forældre til 744 skolebørn et spørgeskema fra regionskommunen. Det sker som led i en større undersøgelse, der blev efterspurgt af øens politikere i april. Ønsket er at finde ud af, hvordan folkeskolen kan blive mere attraktiv, når der skal vælges skole.

I dag modtager de første forældre et skema via e-boks, hvor de bliver bedt om at svare på spørgsmål, der vedrører baggrunden for deres skolevalg. Skemaet er et led i den undersøgelse som Børne- og Skoleudvalget i Bornholms Regionskommune i april besluttede at gennemføre. Forarbejdet til undersøgelsen er gået stærkt, og allerede i dag indledes altså første del.

I første omgang vil forældre til børn, der enten startede i skole sidste år, eller som skal begynde efter sommerferien, blive spurgt om baggrunden for deres skolevalg. Ligesom kommunen også vil kontakte forældre, der i løbet af de seneste to år har valgt at flytte deres børn til en privatskole. Spørgeskemaet vil blive fulgt op med uddybende interviews og en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle øens forældre, som har børn i folkeskolen. Den sidstnævnte undersøgelse vil blive udarbejdet sådan, at dens resultater kan sammenlignes med andre kommuner.

Ved hjælp af den tekniske løsning, der anvendes til undersøgelserne, sikres alle deltagere fuld anonymitet.

Baggrunden for undersøgelsen er, at 36 procent af de børn, der er indskrevet til skolestart 2018, er indskrevet i en af de private skoler på øen. Og det ser ud til, at der er tale om en stigende tendens. I 2003 gik 13,6 procent af skolebørnene på Bornholm i en privat skole. I dag er tallet 33 procent.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Morten Riis (EL) siger:

”Vi oplever, at flere og flere fravælger folkeskolen, og det må der naturligvis være vægtige årsager til. Det er disse årsager, der skal klarlægges således, at forældrene kommer til orde i forhold til, hvad der kan gøres bedre på skoleområdet. Vi forventer, at undersøgelsen er med til at udpege de ømme punkter, og vi opfordrer de involverede forældre til at tage godt imod undersøgelsen og give os deres input.”

Kommunens samlede undersøgelse af Bornholms folkeskole forventes at være gennemført inden sommer, og resultaterne vil blive fremlagt for Børne og Skoleudvalget i løbet af september.

Samtidig med Børne- og Skoleudvalgets undersøgelser er to forskere i færd med at planlægge en undersøgelse af skolevalg i det danske skolesystem, hvor Bornholm er nævnt som mulig case. Kommunen har kontakt til forskerne og med Københavns Professionshøjskole på Bornholm med henblik på at skabe grundlag for at få skabt det bedst mulige videns-grundlag for det videre arbejde.