Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunen gør klar til salg af byggegrunde i Rønne syd

Kommunen gør klar til salg af byggegrunde i Rønne syd

26-03-2021

En stigende lyst til at bosætte sig på Bornholm har sat øens boligmarked under pres. Kommunen arbejder derfor nu på at gøre arealerne Søndre Løkker i Rønne Syd klar til salg. Efter planen udbydes området i tre delområder.

Området syd for det nuværende boligområde Løkkerne i Rønne har gennem en årrække været udlagt som boligudviklingsområde i kommuneplanen uden, at der har været konkrete planer for arealerne, der tilsammen er på ca. 4,6 hektar.
Interessen for området er dog vokset de seneste år, idet der er opstået en mangel på byggegrunde i Rønne. Kommunen har gennem den seneste tid også oplevet en stigende efterspørgsel fra både borgere, investorer og ejendomsudviklere på netop mulighederne for at bygge helårsboliger på området Søndre Løkker.


Tre delområder med egne planer
Fra politisk side er der derfor nu truffet beslutning om, hvordan området skal sættes til salg. Området er blevet inddelt i delområderne A, B og C, og det er besluttet, at delområde A skal byggemodnes af Bornholms Regionskommune og herefter sælges som parcelhusgrunde. Planlægningen af dette forventes at blive sat i gang her i foråret og afsluttet i første halvdel af 2022. Herefter vil salg af byggegrundene blive sat i gang.

Delområde B og C vil blive udbudt til salg som såkaldte storparceller, hvor køber selv skal byggemodne arealerne. Salg af henholdsvis delområde B og C forventes at blive åbnet op i juni 2021 og løbe frem til august 2021. I perioden frem til juni 2021 skal der foretages forskellige tekniske forundersøgelser, som vil indgå i udbudsmaterialet. Når salget er afsluttet, skal der laves lokalplan for begge delområder B og C. Den proces forventes at være afsluttet midt i 2022.

Søndre Løkker har i dag en rig natur. Denne ønsker politikerne at bevare selvom, at man nu lægger an til at etablere boliger i området. I boligplanerne vil der blive taget højde for at sikre og styrke naturens biodiversitet og blandt andet sørge for levesteder for markfirbenene, der lever i området, og som man i Danmark er forpligtet til at passe på. Der vil derfor i vurderingen af købstilbuddene blive lagt vægt på, om der er indtænkt biodiversitet i byggeplanerne, ligesom kommunen selv anlægger en grøn struktur i området.

Søndre Løkker delområder ABC.jpg


Illustration af området til downloadSøndre Løkker delområder ABC.jp


For yderligere information fra pressen kontakt:
Leder af Udvikling og Plan Søren Møller Christensen på telefon 21 99 89 13.


For yderligere information fra interesserede købere kontakt:
Køb og Salg via mail på: koebogsalg@brk.dk