Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Klage forsinker yderligere udvidelsen af opmarchområdet på Rønne Havn

Klage forsinker yderligere udvidelsen af opmarchområdet på Rønne Havn

06-03-2024

En klage fra Cyklistforbundet til Planklagenævnet kommer til at betyde en yderligere forsinkelse af udvidelsen af Rønne Havns opmarchområde på mindst en til to måneder. Kommunen afventer en afgørelse af klagen inden udgangen af marts. 

Klagen, fra Cyklistforbundet til Planklagenævnet, går på kommunalbestyrelsens beslutning om, at området for opmarchudvidelsen og vejomlægningen ikke skal lokalplanlægges. Klageren har søgt om, at klagen skal have en såkaldt opsættende virkning for projektet. Hvis Planklagenævnet er enig i det, vil det betyde, at projektet må sættes på pause indtil, at Planklagenævnet har afgjort sagen, og en eventuel ny myndighedsbehandling har fundet sted.

​Kommunen afventer afgørelse fra Planklagenævnet inden udgangen af marts
Kommunens administration har med jævne mellemrum kontaktet Planklagenævnet for at få en tidshorisont for afgørelsen. Nævnet har nu oplyst overfor Regionskommunen, at det forventes, at der kan blive truffet afgørelse om, hvorvidt klagen har opsættende virkning inden udgangen af marts 2024. Sideløbende er en miljøscreening for projektet blevet offentliggjort her på hjemmesiden (den 29. februar) med høringsfrist den 29. marts. 

Kommunen vil orientere igen her på hjemmesiden, når der er nyt i sagen.
​​