Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Fra i dag kan du brevstemme til EU valget

Fra i dag kan du brevstemme til EU valget

29-04-2024

​​Europa-Parlamentsvalget 9. juni 2024

Europaparlamentsvalget nærmer sig, og fra i dag mandag den 29. april til og med torsdag 6. juni kan du stemme pr. brev på Borgerservice i Rønne og Nexø. Du kan brevstemme uden valgkort – medbring legitimation.

​Åbningstider på Borgerservice i Nexø og Rønne

​Nexø, Kildestræde 20
Onsdage: 09.00-15.00
Grundlovsdag 5. juni: 09.00-12.00

Rønne, Landemærket 26
Mandag: 10.00-16.00
Tirsdag: 12.00-16.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-13.00

​Lukket på helligdage samt fredag den 10. maj 2024.
1. maj 2024 er der åbent i Nexø kl. 9.00-12.00 og i Rønne kl. 10.00-12.00. 


Ekstra åbningstider i Rønne
Lørdag den 1. juni 2024: 10.00-12.00
Onsdag den 5. juni 2024: 09.00-12.00 (Grundlovsdag)
Torsdag den 6. juni 2024: 09.00-17.00
På Borgerservice i Rønne findes en afstemningsboks med hjælpemidler og handicapfaciliteter såsom justerbart bord, lup og sort filtpen. 

Tidsbestilling på Borgerservice
Det er muligt at bestille tid til brevstemmeafgivning hos Borgerservice på kommunens hjemmeside: www.brk.dk, på den måde bliver dit besøg kort og præcist.

Det er også muligt at møde op i åbningstiden uden tidsbestilling.

​Mulighed for brevstemmeafgivning i eget hjem

Vælgere der ikke kan møde frem på valgstedet på grund af sygdom eller manglende førlighed, har mulighed for at brevstemme i hjemmet den 30. maj 2024, hvis der er ansøgt om det.

​Fra søndag den 12. maj 2024 kan der, i Borgerservices åbningstid, søges om at stemme fra eget hjem. Du søger om dette ved at ringe til Borgerservice på telefon 56 92 00 00 eller indgive en skriftlig ansøgning. Du finder en NB ansøgningsblanket på www.brk.dk - eller, den kan hentes på Borgerservice af en pårørende.


Sidste frist for at søge om at stemme i eget hjem er tirsdag den 28. maj 2024 kl. 18.00. Der er ekstraordinært åbent i borgerservice i Rønne mellem kl. 16.00-18.00, for modtagelse af ansøgninger om at brevstemme i eget hjem.

​Brevstemmeafgivning for vælgere på f.eks. plejehjem eller midlertidige opholdssteder

Vælgere, der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger, kan også brevstemme i boformen eller boligen:

  • Plejehjem og beskyttede boliger.
  • Aflastningspladser. Personer med midlertidigt ophold.
  • Boligformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold, eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
  • Almene plejeboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med hørende personale. 

Vælgere der bor på andre boformer i midlertidige ophold, kan brevstemme efter reglerne om bestemmeafgivning i eget hjem. Brevstemmeafgivningen i eget hjem og i boformer og boliger vil foregå den 23. maj 2024, hvis der er ansøgt om det. 

Vælgere, der bor i øvrige almene ældreboliger, som er omfattet af lov om almene boliger med videre - og øvrige ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt lette kollektivboliger, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

​Brevafstemmeafgivning for vælgere på sygehus og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse

Mulighed for brevstemmeafgivningen starter fra disse institutioner søndag den 19. maj 2024. 

Mulighed for at ændre afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, kan søge om at stemme på et andet afstemningssted end det, de er tildelt. 

Har vælgeren brug for hjælpemidler på valgstedet, kan man søge om at blive flyttet til Rønne afstemningssted. Her vil der være en stemmeboks, som er indrettet med hjælpemidler blandt andet: justerbart bord, lup og sort filtpen. 

Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Er denne betingelse opfyldt bliver ansøgningen godkendt. 

Skema til at søge om at ændre afstemningssted kan hentes på www.brk.dk eller ved henvendelse til Borgerservice.

Sidste frist for at aflevere ansøgningsskemaet med ønske om ændret afstemningssted er fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00

​Vælgere, der har søgt om ændret afstemningssted, modtager skriftlig besked om, hvorvidt de skal skifte afstemningssted eller ej. 

Hvis der er spørgsmål vedrørende brevstemmeafgivning, kan Borgerservice kontaktes på telefon: 56 92 00 00.