Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Energiø: Bornholm er blevet hørt, håb om kompensation og støtte

Energiø: Bornholm er blevet hørt, håb om kompensation og støtte

14-12-2023

​En ny aftale mellem regeringspartierne lægger op til, at fire ministerier skal i dialog med Bornholm om mulige lokale gevinster i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm. Borgmester Jacob Trøst er optimistisk og glad for, at Christiansborg har lyttet til Bornholm og ser frem til den videre dialog.

Regeringen har i denne uge indgået en aftale, der vækker glæde hos borgmester, Jacob Trøst. Aftalen lægger op til gunstige vilkår for erhvervsudviklingen og kompensationer ved anlæg af større energiparker på land samt mere kompensation til naboer til solceller og vindmøller. Aftalen giver håb om, at de gunstige vilkår for etablering og lokal kompensation der er aftalt for energiparker med vedvarende energi på land også kommer til at gælde for Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm.

Jacob Trøst har i flere omgange talt Bornholms sag overfor Christiansborg, og det afspejler sig nu i regeringens aftale. Aftalen indeholder et selvstændigt afsnit, der lægger op til at hele fire ministerier; Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, By-, Land- og Kirkeministeriet, Erhvervsministeriet og Miljøministeriet skal gå i dialog med Bornholm omkring mulighederne for lokale gevinster i forbindelse med landanlægget.

Borgmester Jacob Trøst siger:
"Det ikke nogen hemmelighed, at jeg overfor Folketinget har slået på tromme for, at Energiø Bornholm skal indtænkes i rammerne for energiparker. Dels fordi Energiø Bornholm rummer mange af de samme potentialer for lokal udvikling og vækst som vedvarende energi på land. Dels fordi det kun er rimeligt, at naboer og lokalsamfund på Bornholm også får del i gevinsterne ved udbygning af vedvarende energi. Derfor er jeg er naturligvis glad for, og at vi med aftalen har fået lovning på, at regeringen vil gå i dialog med kommunen om en særordning for Bornholm med udgangspunkt i de vilkår, som er aftalt for Energiparker. Vi har fra start af ønsket en konstruktiv dialog om, hvordan Energiø Bornholm også kan blive en succes lokalt, og jeg ser frem til at fortsætte den dialog med de fire ministerier. Men helt tilfreds er jeg først, når der ligger en konkret aftale for Bornholm, der giver en rimelig fordeling af byrder og gevinster både for naboer og lokalsamfund - og som samtidig understøtter en positiv erhvervsudvikling".

Regeringen vil i foråret 2024 fremsætte en ny lov om større energiparker på baggrund af aftalen, som blev indgået i denne uge.


Det særlige Bornholmer-afsnit i aftalen
"Ligeledes noterer aftaleparterne sig, at der på Bornholm er tilkendegivet særlige udfordringer i forbindelse med havvindsprojektet vedrørende samplacering af havvindmølleparker med relevante elforbrugende virksomheder i tilknytning til kommende transmissionsanlæg. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, By-, Land- og Kirkeministeriet, Erhvervsministeriet og Miljøministeriet vil gå i dialog med Bornholms Regionskommune herom med udgangspunkt i de vilkår for statsligt engagement, som er aftalt for energiparker generelt".

Se hele aftalen: Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land af 12. december 2023
Med aftalen om større energiparker på land er det samtidig besluttet, at der skal gennemføres analyse af mulige gevinst- og kompensationsordninger for naboer til særligt store eltransmissionsanlæg. 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet omtale af aftalen: Aftale om større energiparker på land og mere kompensation til naboer til solceller og vindmøller (kefm.dk)

Energiø Bornholms hjemmeside: Energiø Bornholm | Verdens første energiø | Knudepunkt for intelligent grøn energi | Havvindmølleparker placeret ved Bornholm (energiobornholm.dk)