Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder EU Update - Bornholmsk formandskab i Østersøen opfylder sine mål

EU Update - Bornholmsk formandskab i Østersøen opfylder sine mål

29-09-2023

Da Bornholm i marts overtog formandskabet i Euroregion Baltic samarbejdet, var det med fire mål for øje, som nu efter årets tredje og sidste Styrelsesmøde ser ud til alle at blive indfriet.

De fire mål for vort formandskab var at markere samarbejdets 25 års jubilæum, styrke ungdomssamarbejdet, styrke den fælles indsats for klima og grøn omstilling, samt styrke vores organisation.

Jubilæet fik vi godt markeret da vi overtog formandskabet i marts på Bornholm. I maj mødtes vi i Karlskrona og her fik vi etableret en særlig Task Force indenfor klima og grøn omstilling, som nu har haft sine første par møder og er i fuld gang med arbejdet. På dette møde er vort ungdomssamarbejde blev markant styrket, med unge deltagere fra hele Euroregion Baltic området. Fra Bornholm deltog Sofie Christiansen og Amar Dlakic fra Ungerådet på Bornholm.

Og endelig har vi brugt rigtig meget tid på en styrkelse af vores organisation, således at Euroregion Baltic i lighed med ca. 80 andre europæiske samarbejder opnår sin egen formelle EU-status. Det vil gøre meget lettere at hente støtte fra EU og at få genetableret et fælles sekretariat, udtaler Mikael Benzon.

Euroregion Baltic styrelsens møde blev afholdt i Bruxelles i denne uge, suppleret af møder med nøglepersoner i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Energi og møder med flere regionale Bruxelleskontorer. Alle møder blev afholdt i Greater Copenhagen EU Office, der er et fælles kontor i Bruxelles for danske regioner, kommuner og universiteter øst for Storebælt.

Euroregion Baltic blev etableret i 1998 med de svenske regioner Blekinge, Kalmar og Kronoberg, den litauiske Klaipeda-region, de to polske regioner Pommern og Warmia-Mazury, samt Bornholm.
Samarbejdet har især fokus på klima og den grønne omstilling, miljøet i Østersøen og ungdomssamarbejde.


Som kommunalbestyrelsens repræsentanter er udpeget Mikael Benzon og Heidi Burgedahl, hvor førstnævnte i marts blev valgt som formand for samarbejdet. Formandskabet gælder for et år, og Bornholm afløses i februar 2024 af Kronoberg-regionen.