Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Dialogmøde om skolefravær og skolevægring

Dialogmøde om skolefravær og skolevægring

05-12-2023
​​​Center for Skole holder i morgen et dialogmøde, der sætter fokus på børn og unges oplevelse af at høre til i skolen med anbefalinger til, hvordan skolerne kan arbejde med at nedbringe børn og unges skolefravær.

Elevfraværet er for højt i de bornholmske folkeskoler, og derfor har Center for Skole nedsat et Advisory board til at rådgive sig om, hvordan elevernes tilvær kan øges og fraværet nedbringes. Målet er en kommunal handleplan for skoletilvær og skolefravær, der skal være klar i foråret 2024.

Dialogmødet åbnes med et oplæg fra Søren Thorborg, der er tidligere skolechef i Køge Kommune og rådgiver ind i arbejdet. Søren Thorborg deler sin viden fra Køge Kommunes projekt ”Er du på vej” og arbejdet med at øge børn og unges aktive tilstedeværelse i skolen.

På mødet inddrages alle parter i og omkring skolen og giver deres perspektiv på, hvad der skal til, for at flere børn og unge får oplevelsen af at høre til og trives i skolen, og hvordan skolerne konkret kan forebygge skolefravær og skolevægring.

Perspektiverne er:

 • Forældre
 • Elever
 • Ledere og medarbejdere i kommunen
 • Bornholms Handicapråd og Ungerådet

Formålet med mødet er at skabe ramme for dialog og inddrage forskellige stemmer i arbejdet med en handleplan.

Morten Riis, forperson for Børne- og Skoleudvalget, Bornholms Regionskommune siger:

”Det er kommunens opgave, at tilbyde alle børn og unge en skolegang, hvor de kan udvikle både deres kompetencer og deres måde at være i livet. Det er afgørende for, at de får et godt liv – både personligt og som borgere i vores demokrati. Jeg er derfor meget glad for, at vi i Børne- og Skoleudvalget, sammen med Center for Skole, har igangsat dette vigtige arbejde med at øge børn og unges tilhørsforhold til skolen, for herigennem at mindske fravær og skolevægring. Kommunen kan ikke alene skabe den positive forandring, vi gerne vil se, og netop derfor ser jeg meget frem til at være i dialog med de forskellige parter i og omkring skolen. Særligt ser jeg frem til at høre forældrenes og elevernes anbefalinger til arbejdet”.

Jesper Stjernfeldt Petri, skolechef i Bornholms Regionskommune supplerer:

”Øens folkeskoler har i det sidste år intensiveret arbejdet med at øge børn og unges tilvær i skolen og nedbringe andelen af børn og unge med fravær og skolevægring. Som en del i dette arbejde har vi nu inviteret skolens mange parter til at indgå i en dialog med os omkring dette vigtige og komplekse emne. Jeg er overbevist om, at vi, på baggrund af dialog og videndeling, vil blive godt klædt på til at lave en god handleplan."

De inviterede til mødet er:
 • Børne og skoleudvalget
 • Advisory board for Øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægring
 • Velfærdsdirektør
 • Skoleledere og mellemledere i Bornholms regionskommune
 • Skolebestyrelser, Bornholms regionskommune
 • Skoleledere, frie- og privatskoler
 • Medarbejdere og ressourcepersoner i og omkring skolen
 • Forældre og elever
 • Handicapråd og Ungeråd

Program for dialogmødet Klik her​