Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bornholm, Åland og Gotland går sammen i stort energiø samarbejde

Bornholm, Åland og Gotland går sammen i stort energiø samarbejde

19-01-2024

Åland, Gotland & Bornholm indgår i den kommende uge en aftale om sammen at skabe værdi på tværs af Østersøens tre energiøer.

Bornholm er ikke alene om at se ind i en fremtid som energiø. Både Åland og Gotland vil også i løbet af få år rykke ind i centrum af en ny energivirkelighed. Vores tre øer deler derfor også den samme udfordring, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer denne nye virkelighed, hvor den grønne omstilling ikke blot er lokal, men en central forudsætning for den grønne omstilling i EU.

På den baggrund rejser Bornholms borgmester Jacob Trøst til Åland, hvor han sammen Katrin Sjögren, premierminister på Åland og Gotlands borgmester Meit Fohlin på mandag 22. januar underskriver en hensigtserklæring, hvor Østersøens tre energiøer aftaler at opbygge et samarbejde, der skal ruste de tre øer til deres nye rolle.

Jacob Trøst, ser mange fordele ved samarbejdet:

“Bornholm står overfor en udvikling, som er uden lige i øens historie. I den situation er det vigtigt, at vi har gode venner og samarbejdspartnere, der ligesom os skal balancere vores ønske om at bidrage til den grønne omstilling i EU, samtidig med, at vi sikrer lokal værdiskabelse. Jeg ser frem til dialogen med de to andre øer, og til at vi i fællesskab arbejder
for at fremme nationale, europæiske og private investeringer, der både accelererer den grønne omstilling og skaber lokal udvikling.”

Den nye aftale vækker stor glæde hos de to bornholmske folketingspolitikere.

Lea Wermelin siger:

“Vores energiø Bornholm bliver et grønt kraftcenter ude på havet med en helt ny måde at lave havvind på. Det gør ikke bare en stor forskel for klimaet, men har også et stort potentiale for udvikling, innovation og arbejdspladser på Bornholmg i  hele Østersø-området. Derfor er det helt rigtigt, at Bornholm nu slår sig sammen i et samarbejde med Åland
og Gotland, så vi kan gribe det potentiale.”

Peter Juel-Jensen siger:
“Det glæder mig meget, at vi med denne aftale får pustet nyt liv ind i samarbejdet omkring Østersøen. Energiøerne har stort potentiale for lokale arbejdspladser og innovation af hele erhvervslivet. Det er afgørende, at vi styrker samarbejdet både på nationalt og lokalt niveau, så vi kan drage mest muligt nytte af hinandens viden på området. Jeg glæder
mig derfor til at følge samarbejdet, som jeg bakker helhjertet op om.”

De tre partnere er allerede i færd med at definere de første projekter og har aftalt, at de vil mødes på Bornholm den 7. maj til Baltic Energy Island Summit. På Bornholm tager både Baltic Energy Island, Center for Regional- og Turismeforskning samt Bornholms Energi og Forsyning allerede aktiv part i samarbejdet sammen med Bornholms Regionskommune.

Konkrete eksempler på værdiskabelse, som vil kunne være i fokus for de tre øer:

• Blive fossilfrie samfund
• Tiltrække investeringer
• Hotspots for teknologiudvikling
• Skabe job i tyndt befolkede områder
• Engagere det lokale samfund
• Tiltrække kvalificeret arbejdskraft
• Muliggøre uddannelsesprogrammer på forskellige niveauer
• Sikre velfærd

Samarbejdet er blevet muligt gennem Science Park Gotland og Baltic Energy Island.

Åland, Gotland og Bornholm ligger alle i Østersøen og har en stærk, grøn ambition til fælles.
​​Graphic map_the 3 islands.jpg