Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Invitation til borgermøde om vejen mod fremtidens ældrepleje 24. oktober

Invitation til borgermøde om vejen mod fremtidens ældrepleje 24. oktober

13-10-2023

​Social og Sundhedsudvalget og velfærdsdirektøren inviterer øens borgere, faglige organisationer og andre interesserede til borgermøde om fremtidens ældrepleje og den udfordring, vi ser ind i, hvor vi får flere plejekrævende ældre og færre sundhedsfaglige medarbejdere til at varetage opgaverne.

Borgermødet arrangeres af Bornholms Regionskommune og afholdes i mødelokale 1 på Snorrebakken 66, 3700 Rønne den 24. oktober 2023 kl. 18.30 -20.30.

På borgermødet vil der være rig mulighed for at få indblik i, hvordan vi forventer ældrebefolkning og ældreplejen på Bornholm vil udvikle sig, og hvordan vi i regionskommunen forbereder os på fortsat at kunne sikre borgernes sundhed og pleje, og ikke mindst muligheden for fortsat at leve et aktivt, selvbestemmende og værdigt liv. 

Borgermødet har tre fokusområder:

  • Sam-lokation på plejecentre samt organisering: Vi præsenterer visionen for at samle kræfter og kompetencer på udvalgte plejecentre samt organisering af ressourcer for at sikre den bedst mulige ældrepleje.
  • Velfærdsteknologiske løsninger: Vi demonstrerer de nyeste teknologiske fremskridt, der skubber grænserne for, hvordan velfærdsteknologi kan understøtte pleje af ældre borgere samt frisætte ressourcer til omsorg, pleje og et værdigt otium.
  • Personlig Pleje: Vi viser innovative tilgange til at sikre personlig pleje, skabe meningsfulde relationer med borgerne og sikre plejepersonale til de menneskekrævede opgaver.

Udfordringer og innovative løsninger
"Vi står overfor en utrolig stor udfordring med at fremtidssikre Ældreplejen på Bornholm, og jeg er meget glad for, at projektet er blevet godkendt af et enig Social- og Sundhedsudvalg og af kommunalbestyrelsen", siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, René Danielsson.

Med borgermødet ønskes der dialog med øens borgere, og ekspertpanelet ser frem til input og ideer samt svarer på spørgsmål fra borgermødets deltagere.

Borgermødets ekspertpanel består af:

  • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, René Danielsson
  • Velfærdsdirektør, Trine Dorow
  • Ældrechef, Christina Thorén Lilliedal
  • Sundhedschef, Iben Kyhn Riis
  • Leder af Ejendomsservice, Kim Eilif Rasch Pedersen

    - Vi glæder os til at se flest mulige den 24. oktober :-)
BRK_Fremtidens-ældrepleje_Vertikal-Farve.png