Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Borgermøde om Energiø Bornholm

Borgermøde om Energiø Bornholm

18-10-2023

​Energistyrelsen inviterer til Borgermøde om Energiø Bornholm

DATO: d. 25. oktober 2023, kl. 18.30

STED: Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne


Energistyrelsen har netop indledt en høring af den samlede plan for Energiø Bornholm, og afholder i den forbindelse borgermøde på Bornholm i samarbejde med Energinet, der er bygherre på kabler til og fra havvindmøllerne samt transformeranlægget. Alle med interesse har hér mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til den overordnede beskrivelse af projektet om Energiø Bornholm og den tilhørende miljøvurdering. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til borgermødet.

Klima, Energi- og Forsyningsministeren er den overordnede ansvarlige for projektet om Energiø Bornholm. Dele af det ansvar er videregivet til Energistyrelsen, der har fået til opgave at udpege områder, igangsætte forundersøgelser af større områder til havvind og udbyde statslige udbud af havvindmølleparker. Politiske beslutninger og analyser om energiøen danner grundlaget for Energistyrelsens Plan for Program Energiø Bornholm, der nu sendes i høring.

Siden indkaldelsen af ideer og forslag til emner, der kunne indgå i miljøvurderingen af planen for Energiø Bornholm i efteråret 2021, har Energistyrelsen fået udarbejdet den foreløbig miljøvurdering, der beskriver de miljømæssige konsekvenser ved projektet samt en skrivelse: Plan for Program Energiø Bornholm, der udgør det planmæssige grundlag for de konkrete projekter under Energiø Bornholm[1].

Planens områder omfatter:

  • områder til vindmøller på havet syd og vest for Bornholm,
  • områder til søkabler,
  • landkabler,
  • ilandføring af kabler og
  • områder for højspændingsanlæg på land på Bornholm og på Sjælland.

Miljøvurderingen skal sikre, at der på et overordnet niveau tages stilling til de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, der kan forekomme ved etableringen af Energiø Bornholm. Miljøvurderingen inkluderer både vurderinger af påvirkningerne af miljøet på havet og på land. Miljøvurderingen skal desuden også forstås i et mere bredt miljøbegreb, der bl.a. omfatter påvirkning af menneskers sundhed og materielle goder mv.

Endelig indeholder høringsmaterialet fra Energistyrelsen også visualiseringer af havvindmølleparkerne set fra forskellige steder på Bornholms sydkyst samt udvalgte højdepunkter.

Udkastet til Plan for Program Energiø Bornholm og miljøvurderingen, samt øvrigt høringsmateriale og visualiseringer, kan findes på Energistyrelsens hjemmeside her.

Høringssvar kan som oplyst i høringsbrevet fra Energistyrelsen sendes til: hoeringenergioe@ens.dk frem til og med den 1. december 2023.[1] Det skal bemærkes, at der pågår parallelle offentlighedsfaser i regi af Miljøstyrelsen, hvori afgrænsede områder til kabler og transformeranlæg fremgår. Du kan læse mere her.​