Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder BOFA - langt færre miljØ'er i de bornholmske byer

BOFA - langt færre miljØ'er i de bornholmske byer

14-09-2023

​​7.000 bornholmere modtager e-boksbreve om kommende affaldsordning

Selv om der er et stykke tid til, at en ny affaldsordning træder i kraft, informerer BOFA i disse dage ca. 7.000 bornholmere om, hvad de skal forvente.

Den nye affaldsordning, der træder i kraft senest den 1. januar 2025, tager højde for både borgerønsker og fleksible løsninger.

- Vi har lyttet til borgerne, når det kommer til MiljØ’erne i byerne. Vi har arbejdet på at mindske antallet af MiljØ’er i byerne, samt tilbyde løsninger, der både tilgodeser miljøet, lovgivningen, arbejdsmiljøet og som også giver plads til en vis fleksibilitet, forklarer BOFAs direktør, Jens Hjul-Nielsen.

MiljØ’er og affaldsbeholdere
Bor man i byerne på Bornholm er meldingen fra BOFA, at man skal benytte tre affaldsbeholdere, der afhentes og tømmes af BOFA. Dette gælder også dem, der tidligere har fået at vide, at de skal benytte en MiljØ’.​

- Denne løsning, forventer vi, vil fungere for størstedelen af borgerne, men vi har opfordret til at tage kontakt til os, hvis man har udfordringer med den foreslåede løsning, fortæller Jens Hjul-Nielsen.

BOFA er også i gang med at klargøre en app og besked-service, der kan fortælle, på hvilken dag affaldsbeholderen med f.eks. restaffald tømmes. App’en og besked-servicen forventes at blive præsenteret sidst på året.

- Bor man i sommerhusområder, vil man skulle benytte MiljØ’er. Og vi er i gang med at se på, hvor de ca. 80 MiljØ’er skal placeres, men det skal naturligvis være på let tilgængelige lokationer, forklarer BOFAs direktør.

Med MiljØ’erne får sommerhusejere og -udlejere en fleksibel løsning, hvor affaldet kan afleveres korrekt – og uden at man skal være opmærksom på afhentningstidspunkter mv. Derudover skæres der også ned på den tunge trafik med lastbiler, der henter affaldsbeholdere, hvilket de små og lokale veje i sommerhusområderne ikke er bygget til.

En del af vision 2032
Den nye affaldsordning spiller en væsentlig rolle i BOFAs vision, om at Bornholm skal være verdens første industrialiserede samfund, der slukker forbrændingsovnen og overgår 100 procent til genbrug og genanvendelse af affald. Det er målet, at alt bornholmsk affald i 2032 enten genbruges eller genanvendes. Målet kan ikke nås uden at en ny affaldsordning indføres.