Del på facebook

Ældrerådsvalg 2013

Der er valgt et nyt Ældreråd i Bornholms Regionskommune for perioden
2014 - 2017. Valgdagen var tirsdag d. 8. oktober 2013. 

Følgende er valgt som medlemmer af Ældrerådet i perioden 2014-2017:

1. Hansen, Poul Ancher
2. Larsen, Erik A.
3. Korp, Randy
4. Landin, Verner
5. Jallov, Ella
6. Mortensen, Anita
7. Kristoffersen, Svend Aage
8. Viborg, Grethe
9. Vibe, Vibeke Rivold
10. Harvest, Jan
11. Kleener, Jørgen
 
Der blev afgivet i alt 8.033 stemmer, hvoraf 13 var blanke og 18 ugyldige af andre årsager. Antal gyldige stemmer var således 8.002.  
 
Stemmeprocenten blev 58,3. Ved valget i 2009 var stemmeprocenten 57,8.

Hvordan sammensættes Ældrerådet

Medlemmerne vælges ved direkte valg. Ældrerådet konstituerer sig ved første møde, dvs Rådet udpeger selv formand og næstformand.
Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til Ældrerådet.
Kandidaterne opnår valg i den rækkefølge deres stemmeantal angiver. Der skal vælges 11 medlemmer, og de efterfølgende kandidater er valgt til suppleanter til Ældrerådet. Suppleanter er ikke personlige. Kun hvis et medlem af Ældrerådet udtræder af Rådet, vil den suppleant der har opnået flest stemmer, indtræde i Ældrerådet, hvorefter rådet igen skal konstituere sig.