Del på facebook

Områdefornyelse Sandvig

Byfornyelsesprogrammet, som blandt andet beskriver de enkelte delprojekter, blev i september 2005 husstandsomdelt til alle borgere i Sandvig.
 
Det sidste projekt er ved at blive gennemført.    
                 
Strandpromenaden -
Se præsentation af strandpromenaden og klitlandskabet her
Koordineringsgruppen, som består af repræsentanter fra Sandvig-gruppen, Sandvig Borgerforening og virksomheder i regionskommunen samt tovholdere fra projektgrupperne, har afholdt 14 møder.
Læs det seneste referat fra den 29. september 2010 her
 
Har du spørgsmål vedrørende projektet kontakt Gugga Zakariasdottir (Gugga.Zakariasdottir@brk.dk)
 

 

Byfornyelsesprogram

Læs byfornyelsesprogrammet her

Mulighedernes Land

-

Mulighedernes Land​

www.MulighedernesLand.dk