Del på facebook

Havnegruppen

Hasle Havnebad – officiel indvielse

Hasle Havnebad bliver indviet fredag den 16. august 2013 kl. 15.00.
 
Kl. 15.00  officiel indvielse 
 • Winni Grosbøll, borgmester,
  om havnebadets betydning for Hasle og Bornholm
 • Karen Skou, Realdania,
  om stedets muligheder og om Mulighedernes Land
 • Jørn Christoffersen, Lokale og Anlægsfonden,
  om havnebadets særlige betydning i mindre havne og lokalsamfund
 • Knud Erik Olsen, kasserer i Hasle Byting,
  om vigtigheden af samarbejdet og borgerinddragelse for udviklingen af lokalsamfundet
 • Peter Hjort Hansen, formand for Hasle Turist og Erhvervsforening,
  om betydningen af infrastrukturinvesteringer for udvikling af turismen i Hasle
 • Snoren klippes
Kl. 15.30   Stafet svømning i havnen mm.
Kl. 16.00   Musik på havnebadet med Hasle gruppen ”Hat Affair”
Kl. 16.15   Let forplejning på Sejlklubbens terrasse
Kl. 17.00   Afslutning
 
Det nye havnebad blev søsat onsdag den 12. juni og umiddelbart efter taget i brug. De forløbne måneders aktive brug af havnebadet har allerede været med til at forvandle den gamle havn til et attraktivt og levende byrum.
 
Den 8 meter høje og 340 tons tunge badeplatform kom på plads i solnedgang og stille vejr med mange sommerklædte tilskuere. Havnebadet blev stille og roligt bugseret fra byggepladsen 350 meter frem til den endelige placering, hvor den blev fastgjort til de i forvejen nedstøbte stålrør, og forbundet med en 25 meter lang adgangsbro. Havnebadet blev herefter taget i brug og er blevet flittigt besøgt af badende gæster, dem der nyder solnedgangen, og dem der kommer for at betragte det nye havnebad og fotograferes fra badets højeste trappe.
 
Anlægsarbejde med badeplatformen og en saunabygning på Hasle havn blev igangsat sommeren 2012. En badeplatform på 358 m² blev støbt på havnens arealer. Badeanlægget har et 15 meter langt bassin og et lille børnebassin begge med fast bund, en 8 meter høj udspringstrappe og sol-opholdstrapper. En sauna-/servicebygning på 50 m² er opført på havnekajen.
 
Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune, siger:
”Bornholms Regionskommune ser frem til officiel indvielse af havnebadet den 16. august sammen med Hasles borgere samt alle dem der har støttet projektet og deltaget i realiseringen. Med sin unikke og markante arkitektur og brugsværdi vil havnebadet uden tvivl blive Hasles nye attraktion og har allerede denne sommer skabe nyt liv på Hasle Havn.”
 
Karen Skou, projektleder i Realdania, siger:
”Det er dejligt at se hvordan havnebadet allerede er taget i brug af både beboere og turister. Havnebadet er med til at forvandle den tidligere industrihavn til et aktivt byrum, hvor der er blevet plads til friluftsliv og socialt samvær. Havnebadet er et rigtig godt eksempel på hvordan det stedbundne potentiale kan skabe nyt liv og nye muligheder.”
 
Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger:
”Lokale og Anlægsfonden har udviklet havnebade i de tidligere industrihavne i København og Aalborg, som har fået nyt liv som rekreative opholdssteder. Havnebadet i Hasle er et fint eksempel på, hvordan et havnebad kan indpasses i en mindre havn og give den et arkitektonisk løft, samtidig med, at lokalområdet har fået nye og attraktive aktivitets- og opholdsmuligheder.”  
 
Kaj Erik Mortensen, formand for Hasle Byting og medlem af den lokale projektgruppe, siger:
"Hasle borgerne har glædet sig til at havnebadet blev taget i brug og i det dejlige sommervejr vi har haft er badet blevet flittigt brugt både af børn, unge og voksne og har skabt mere liv og nye aktiviteter på Hasle Havn. Det er vores håb, at de nye aktiviteter og Hasles nye vartegn vil give andre lyst til at investere i udvikling på havneområdet.”
 
Mulighedernes Land
Hasle havnebad er en del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land mellem Realdania og Bornholms Regionskommune. Projektet er en del af et områdefornyelsesprojekt i Hasle by. Lokale og Anlægsfonden har medvirket til udvikling og finansiering af havnebadet. Hasle Havnebad er et demonstrationsprojekt, der skal vise hvordan det er muligt med forholdsvis små midler at skabe herlighedsværdi og attraktioner på henslumrende havneområder, som industri og fiskeri har forladt.
White arkitekter København vandt i 2011 en indbudt konkurrence og har siden projekteret havnebadet i samarbejde med Niras og Bornholms Regionskommune.

PL Entreprise, Rønne og Nordbornholms Byggeforretning Allinge har stået for at opføre badeplatformen, og PHBYG Hasle, Nordbornholms Byggeforretning Allinge, FL. Svendsen VVS Rønne og Thiesen El-service Allinge har stået for at opføre sauna-servicebygningen.

For yderligere information kontakt venligst:
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 7011 6666
Konsulent Jørn Christoffersen, Lokale og Anlægsfonden, tlf. 3283 0343
Arkitekt Gugga Zakariasdottir, Bornholms Regionskommune, tlf. 5692 2313
 

Vinterbadeklub i Hasle Havnebad

Der skal dannes en vinterbadeklub tilknyttet havnebadet i Hasle Havn. Klubben bliver ø-dækkende og klubbens medlemmer får adgang til saunaen ved betaling af kontingent.
Hvis man er interesseret i at være med i en vinterbadeklub eller høre mere, så kan man skrive til Gugga Zakariasdottir på gugga.zakariasdottir@brk.dk

Hasle Erhvers- & Kulturø

Landskabsarkitekter (Gunhild Witt og Anne Truelsen) har skitseret på formgivning af landskabet på øen og angivet forslag til aktiviteter og skulpturelle elementer. Når forslaget er færdigt vil det blive offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden.
 
Tidsplan – Kanal og landskabsform afsluttes slutningen af 2013.
 
LAG har bevilliget 2,3 millioner, men vi afventer den endelige godkendelse fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.
Realdania har bevilliget 1 million.
Landdistriktspuljen har bevilliget 200.000 til proces, markedsføring mm.
 
 
 

Terrasse foran havnekontoret

Med baggrund i helhedsplanen foreslår projektgruppen etablering af mødesteder og aktivitetsområder på havnen.
Aktiviteterne kan skabe liv på havneområdet, også udenfor sæsonen. 
Lige nu er arbejdet gået i gang med en terrasse foran havnekontoret.
Se tegninger til projektet her:
Se terrasse for havnekontor her 
Se installantionskajen og terrasse her
 

Vinderforslaget til havnebad

Det bliver White arkitekter A/S i samarbejde med Thing & Wainø, København som skal tegne havnebadet i Hasle. Forslagene kan ses på havnekontoret i Hasle fra den 18. marts 2011.
 
En enig dommerkomité har netop udpeget vinderen af konkurrencen. Med vinderprojektet har Hasle by fået et havnebad, der vil være et stort aktiv for lokalbefolkningen i Hasle by og hele Bornholm, men også et havnebad der vil tiltrække turister. Med sin unikke og markante arkitektur og brugsværdi vil vinderprojektet uden tvivl blive Hasles nye attraktion og være med til at skabe nyt liv på Hasle Havn. 
Læs dommerbetænkning her  
 

Havnetorv

I forbindelse med havne torvet forsætter arbejdet med sænkning af kajkanterne.
 
 
Se en billedserie af arbejdet her
 

Havnekanal

Gravearbejdet har været i gang i nogle uger. Edgar Nielsen & søn står for arbejdet, som er givet i tilbud. 
 
For at fremskynde anlægsarbejdet blev der foreslået, at arbejdet fortsætter i sommerperioden (evt. kun afbrudt af entreprenørens ferie). Anlægsarbejdet på kanalen vil ikke forstyrre i den grad som sidste sommers arbejde med kørsel af granit på havnen.
 
  

Seneste referat fra havnegruppen 
 

 
Referat fra det 14. møde den 6.december 2012
 
Referat fra det 13. møde den 20. september 2012
 
Medlemmer af gruppen
 • Jakob Jensen (tovholder – BRK)
 • Kaj Erik Mortensen (koordineringsgruppen)
 • Lars Knudsen
 • Frank Olsen
 • Rene Anker  
 • Lars Østergaard
 • Anette Falck- Jensen
 • Anders Mortensen 
 • Celia Lind
 • Erik Steen Andersen
 • Anne Mette Kruse
 • Sven Olaf Kjær
 • Bjarne Stefaniuk
 • Christina Lind
  Badeplatform

  Badeplatformen flyder

     

  Se badeplatformen flyde på dette link