Snogebæk havn
Del på facebook

Stedet tæller

​Vi fik desværre ikke støtte til dette projekt gennem Realdania, men vi arbejder videre på at søge andre fonde, evt. ændre projektet lidt, da både redningsbåden venner ønsker en bygning til båden og idrætsudøvere, vinterbadere m.fl. også ønsker faciliteter ved havnen.

 

Realdania meddeler støtte til videreudvikling af Maritimt multihus og identitetsskabende oplevelseslandskab i Snogebæk
Projektet er et af 26 projekter udvalgt blandt 88 ansøgninger og modtager 125.000,- kr. til videreudvikling af idéen.
Efterfølgende vil op mod halvdelen af de 26 projektidéer i løbet af efteråret 2014 få tildelt midler til realisering - op til 3 mill. kr.
 
Maritimt multihus
Formålet med dette projekt er at understøtte rammerne for et moderne, aktivt fritidsliv og samtidig udvide turistsæsonen. Afsæt er stedets fortællinger, menneskeskæbnerne og landskabet fra Bornholms første, sejlende redningstjeneste. Målet skal nås ved at udvikle det fysiske havnemiljø med udgangspunkt i fiskerlejets historiske rolle som
redningsstation. Konkret er tanken at etablere et maritimt multihus med værksteds- og opbevaringsfaciliteter, bad og sauna samt formidling af redningstjenesten i Snogebæk.
Derudover er hensigten at udvikle et maritimt oplevelseslandskab ved at omdanne den nuværende parkeringszone til socialt samlingspunkt og udendørs aktivitetsrum for maritime aktiviteter med mulighed for blandt andet reparation af grej, både og opskæring af fisk.
”Vi glæder os til at udvikle projektideen i samarbejde med Stedet Tæller og borgerne i Snogebæk. Det har længe været et ønske i Snogebæk at få den gamle redningsbåd hjem til byen igen og iscenesætte den dramatiske fortælling om den første sejlende redningstjeneste på Bornholm. Historien skal fortælles og indgå i et maritimt multihus, som også skal rumme værkstedsfaciliteter og rammer for moderne vandsportsaktiviteter.
Et sted, hvor nye fællesskaber kan dannes på tværs af generationer og interesser,” siger Gugga Zakariasdottier, Bornholms Regionskommune.
Med afsæt i kulturhistorien
Projektet er udvalgt til videreudvikling gennem Stedet Tæller, fordi det kan vise hvordan man kan udvide turistsæsonen med udgangspunkt i kulturhistoriske kvaliteter.
Realiseres idéerne, kan de mange tiltag sikre stedets eksisterende kvaliteter, skabe gode rammer for lokale aktiviteter og bidrage til bl.a. lokal udvikling og turismeudvikling.

 

1. Runde - Snogebæks ansøgning

Læs ansøgningen her

Læs bilag til ansøgningen her

2. Runde - Snogebæk Maritimt Multihus

  

Læs projektansøgningen her