Del på facebook

Rekreative aktiviteter-gruppen

​Med udgangspunkt i helhedsplanen bevares og synliggøres det bynære naturområde langs kysten. Tiltag skal tage udgangspunkt i kystlandskabets
særlige karakteristika og varetage landskabelige og naturmæssige hensyn. Gruppen arbejder endvidere med rammerne for kulturelle, rekreative og oplevelses aktiviteter. Aktiviteterne skal tilpasses områdets karakter.

Du kan stadigvæk tilmelde dig gruppen, tilmelding til 
Jane.Andersen@brk.dk
Gruppens medlemmer:
Kim Rasmussen
Søren B. Kofoed
Bodil Brandt
Jan Skovgaard
Lene Olsson
John Eriksen
Michael Jakobsen
Steffi Schroeter
Anders Mortensen
Ole Nisbeth
Bjørn G. Pedersen
Ingrid Drejer
Karina Hemmingsen
Jørn Erichsen
Jeanet Bjerregaard Jensen