Luftfoto af Snogebæk
Del på facebook

Områdefornyelse i Snogebæk

Baggrund

I 2013 ansøgte kommunen Velfærdsministeriet om en ramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk. Ansøgningen var udarbejdet på baggrund af et oplæg fra foreningerne i Snogebæk.

Formålet med områdefornyelsen er at udvikle Snogebæk som en balanceret arbejds- og boligby med et alsidigt kultur- og fritidsliv. Med udgangspunkt i de lokale ildsjæles initiativer forsøger områdefornyelse at danne den økonomiske ramme hvori forskellige projekter kan udvikles.  

I juni 2013 meddelte ministeriet, at der var afsat en økonomisk ramme til projektet på 4.400.000 kr., hvoraf ministeriet refunderer 33 % af udgifterne. Inden projektet blev igangssat udarbejdede kommunen et byfornyelsesprogram, der blev godkendt af ministeriet i foråret 2014. Herefter blev der afholdt borgermøder og dannet en koordineringsgruppe, der arbejdede med detaljering og realisering af de mange projektidéer.

Status

Der er udarbejdet et hovedgreb for området (Kystlandskabet, Aktivitetslandskabet og Bylandskabet), som overordnet styrer placering af forskellige tiltag. I efteråret 2016 er der realiseret følgende projekter under områdefornyelsen:

Bademole på Snogebæk havn
Naturlegeplads
Motionsrute med træningsudstyr
Shelter
Bænke på havnebroen
Renovering af "levertranfabrikken"
Etablering af et lille markedstorv

Nogle af projekterne har fået tilskud fra LAG-Bornholm/EU-midler.

Fremtidig proces

Den videre realisering af byfornyelsesprogrammet forløber over de næste par år. Områdefornyelsesprojektet afsluttes i 2018. Arbejdsgrupperne arbejder derefter videre med at realisere projektidéer foreslået på borgermøder og workshops.

Der er stadigvæk mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet og tilmelde sig til følgende grupper:
- Aktivitets- og Brandinggruppen
- Havne- og Torvegruppen.