Del på facebook

Helhedsplangruppen

​Helhedsplanen fokuserer på havnen, havneområdet og den gamle by, hvor potentialerne findes. Helhedsgrebet tager udgangspunkt i byens eksisterende struktur med Hovedgaden som den langsgående forbindelse, hvor hovedparten af offentligt tilgængelige funktioner findes.

Strategi

Snogebæk har en rodet charme, der skal bevares og styrkes. Ved at løfte de 3 forskellige zoner, og ved at tilføre nye funktioner/aktiviteter og styrke de eksisterende, samt ved at forbinde dem sammen på tværs vil der herved blive inddraget og forbedret et større område til gavn for byens borgere og gæster.

Gruppen har opstart i januar 2014 og varetages af koordinationsgruppen.