Del på facebook

Borgermøde 12. december 2013

Der afholdes borgermøde på Folkets Hus i Snogebæk om planen for byens udvikling den 12. december 2013 kl. 19-21.

En koordinationsgruppe, bestående af repræsentanter fra byens foreninger og BRK, har udarbejdet et forslag til  hvilke delprojekter, der  ønskes igangsat under områdefornyelsen, der skal gennemføres i løbet af de kommende 5 år.

Målet med projektet
Det skal fortsat være attraktivt at have erhverv i byen, ligesom det skal være attraktivt at bo og gæste byen. Derfor vil vi gerne styrke byens maritime profil, skabe bedre erhvervsmæssige rammer, udvide de rekreative faciliteter og forbedre de trafikale forhold. Og som Henrik Nerst udtaler: ’Vi skal være ambitiøse, vi skal lave nogle vartegn, som kan trække folk til’.

Alle inviteres med i arbejdet
På borgermødet præsenteres forslaget – Byfornyelsesprogrammet for Snogebæk Fiskerleje -   med de forskellige delprojekter. Byfornyelsesprogrammet kan ses på Snogebæks Borgerforenings hjemmeside www.folketshus-snogebaek.dk og her på siden til højre.

Når de overordnede rammer er fastlagt, inviteres borgerne i Snogebæk og omegn  til at deltage i arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med de konkrete idéer.

’Vi har valgt nogle delprojekter, som vi mener, fortsat kan gøre Snogebæk attraktiv for erhverv, bosætning og turister. Byen skal udvikle sig, så den uden at miste sin hyggelige fiskeratmosfære, kan tilpasse sig nutidens oplevelsesøkonomiske krav fra borgere og turister’ udtaler Hanne Nisbeth og fortsætter ’hvor mange delprojekter, vi kan sætte i gang, er helt afhængig af, hvor mange fondsmidler og sponsorer vi lykkes med at få’.

Gugga Zakariasdottir slår fast: ’Vi skal alle være meget tålmodige. Dette er et projekt, som strækker sig over minimum 5 år. Vi skal både skaffe finansiering og lokale ressourcer, så så mange  delprojekter som muligt kan gennemføres til alles tilfredshed’.

Opfordringen fra koordinationsgruppen lyder:
Kom og vær med i Snogebæks udvikling – deltag i dette borgermøde.
Vi serverer de overordnede udviklingsplaner, gløgg og æbleskiver og håber mange vil være med i arbejdet.

 
Koordinationsgruppen består af:

  • Thomas Tækker fra Snogebæk Borgerforening
  • Jørn Pedersen og Anders Mortensen fra Snogebæk Havn
  • Kenneth Stryhn og Henrik Nerst fra Handelstandsforeningen
  • Torben Kjøller og Filip Jensen fra Poulsker Idrætsforening
  • Gugga Zakariasdottir og Jane Andersen fra Bornholms Regionskommune samt
  • Hanne Nisbeth, som lokal koordinator.

 

Byfornyelsesprogram

   

Læs byfornyelsesprogrammet her

Fejl i webdel: Et webdels- eller webformularobjekt på denne side kan ikke vises eller importeres. Typen Valtech.SP.BRK.Website.WebParts.ImageUploadWebPart.ImageUploadWebPart, Valtech.SP.BRK.Website, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=be07819013e93808 blev ikke fundet eller er ikke registreret som sikker. Korrelations-id: 9c4533a1-45d8-d0ee-b2ba-afbf2a6d81d5

Fejldetaljer:
[UnsafeControlException: Et webdels- eller webformularobjekt på denne side kan ikke vises eller importeres. Typen Valtech.SP.BRK.Website.WebParts.ImageUploadWebPart.ImageUploadWebPart, Valtech.SP.BRK.Website, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=be07819013e93808 blev ikke fundet eller er ikke registreret som sikker.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)