Del på facebook

Mulighedernes Land

​Om projektet
”Mulighedernes Land” er et partnerskabsprojekt, hvor Realdania samarbejder med Bornholms Regionskommune, Thisted Kommune og Lolland Kommune om at undersøge og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark. Formålet er at udvikle nye strategier til at vende udviklingen og styrke livskvaliteten i danske yderområder. Der er fokus på de særlige kvaliteter og muligheder, der allerede findes i landdistrikterne som natur, stilhed og god plads. Kvaliteter som byerne mangler, og som gør yderområderne til bæredygtige alternativer til storbyen.
Mulighedernes land består af tre sæt demonstrationsprojekter, ét for hver kommune samt et tværgående projekt, som indhenter internationale erfaringer, gennemfører metodeudvikling og evaluering samt faciliterer erfaringsudveksling mellem demonstrationsprojekterne i de tre kommuner.

Læs mere om de enkelte projekter her

Økonomi og tidsplan
Den samlede økonomi i hele Mulighedernes Land-projektet er på til 195 mio. kr. Heraf bidrager Realdania med 105 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. kan gå til de bornholmske projekter. Realdanias bidrag til de bornholmske projekter er betinget af, at Bornholms Regionskommune og de øvrige involverede parter på Bornholm kan tilvejebringe en tilsvarende finansiering på op til 30 mio. kr. Det kan være midler fra statslige og andre puljer, EU midler og egenfinansiering.

Projektet er begyndt i 1. kvartal 2007 og forventes afsluttet senest ved udgangen af 2012.
 
Åbn det åbne land
Den bornholmske del af projektet har fået titlen ”Åbn det åbne land”, og skal være med til at sikre en fortsat bosætning og styrke turismen. Målet er, at projekterne skal øge tilgængelighe-den til de unikke bornholmske kultur- og naturmiljøer og tilføre dem nye funktioner og kvalite-ter i dialog med borgerforeninger, områdernes lodsejere og andre lokale aktører.
Seks delprojekter er godkendt på Bornholm og under gennemførelse.
 
  • Den ny bymidte (Østermarie)
  • Ud på landet (Klemensker og Østerlars)
  • Hasle Havn (se områdefornyelse Hasle)
  • Nyt liv i Vang granitbrud
  • Graniteventyret & Hammerhavn
  • Sandvig strandpromenade (se områdefornyelse Sandvig)
Mulighedernes Land

-

Mulighedernes Land​

www.MulighedernesLand.dk