Destination Bornholm
Del på facebook

Bornholms fremtid

Bornholm gør mange ting rigtigt, og der er løbende udvikling og innovation inden for en lang række områder. Men øen kæmper som flere andre yderområder også med et faldende befolkningstal, en voksende andel af ældre, tommer boliger og problemer med at tiltrække nye investeringer.

Derfor vil Bornholms Regionskommune nu i samarbejde med Realdania samt Bornholms borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger skabe en visionsplan for Bornholms fremtid, der kan danne et realistisk udgangspunkt for øens udvikling i en tid med afvikling. Det er målet, at visionsplanen kan fungere som værktøj til løbende at udvikle, vurdere og prioritere strategiindsatser i Bornholms Regionskommune.

Bornholms fremtid er et projekt der har til formål at udarbejde et plangrundlag, der er realistisk set i forhold til Bornholms situation, og samtidig tager udgangspunkt i de kvaliteter, vi kan bygge videre på.

Eller med andre ord - hvordan skaber man udvikling uden vækst.

Projektet er støttet af Realdania, og er en del af kampagnen Yderområder på forkant. Du kan læse mere om kampagnen på Realdanias hjemmeside.

Budgettet for projektet er på 1 mio. kr., hvor Realdania og regionskommunen hver bidrager med halvdelen.

Tid

Projektperioden for Bornholms fremtid går fra sommeren 2014 til 30. oktober 2015.

Styregruppe

Winni Grosbøll, BRK (fmd.)
Karen Skou, Realdania
Carsten Scheibye, BRK
Annette Klysner, Naturstyrelsen
Jonas Skovsgaard Christensen, Ministeriet for B, Bolig og Landdsitrikter
Marie Louise Madsen, KL
Laila Kildesgaard, BRK

Projektleder:
Kristian Pihl (kristian.pihl@brk.dk)

Det fælles udgangspunkt

Det fælles udgangspunkt kan ses på hjemmesiden www.bornholmerbanken.info

Bornholmerbanken samler data og ny viden om Bornholm, herunder undersøgelser fra Bornholmerpanelet.

Kig indenfor!