Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Høring af regulativ for erhvervsaffald 2024 (BOFA)

Høring af regulativ for erhvervsaffald 2024 (BOFA)

​​​Efter godkendelse i Natur-, Miljø- og Planudvalget sendes regulativet for erhvervsaffald hermed i høring i en periode på fire uger, jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens $7.

Høringsperiode fra den 12. juni 2024 til 10. juli 2024

Regulativet for erhvervsaffald er udarbejdet som en del af de nye affaldsordninger, der sættes i drift i Bornholms Regionskommune i slutningen af 2024. Regulativet skal understøtte sortering af erhvervsaffald på linje med regulativet for husholdningsaffald og erstatter det eksisterende erhvervsregulativ fra 2011.

Det nye erhvervsregulativ medfører følgende større ændringer i forhold til tidligere erhvervsregulativer:

  • Ændring i faktureringsmetode. Virksomheder vil fra 1. januar 2026 blive faktureret pr. besøg på genbrugspladsen. Det er tilladt at anvende køretøjer på maks. 3500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

  • Kommunale institutioner og ejerlejligheder i ferieparker o.l. fællesskaber hører under den kommunale indsamling for husholdningsaffald og henvises til regulativet for husholdningsaffald.

  • Virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en husholdning, kan tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning.

  • Der skal udstedes kvittering ved aflevering af farligt affald på genbrugspladsen. Derudover er der en grænse på 5 kg el. liter pr. besøg og maks. 200 kg pr. år.

Læs hele regulativet her

Høringssvar kan sendes til mail@bofa.dk 

Høringsperioden er fra den 12. juni 2024 til 10. juli 2024