Integreret institution, 0-6 år
Del på facebook

Trinbrættet Rønne Nord

​​Hvad kendetegner os

Trinbrættet en idrætsinstitution
Trinbrættets formål med at være idrætsinstitution er at sikre os, at der foregår en bevidst udvikling fra barnets start og indtil senere, hvor barnet sendes videre med de bedst mulige fysiske, sociale og motoriske kompetencer. Formålet er ligeledes at have et godt samarbejde med forældre, så sundhed, kost og bevægelse bliver en fælles sag.
At være en idrætsinstitution betyder
• Leg og bevægelse bruges som metode til at udvikle sociale, kognitive, motoriske og fysiske kompetencer.
• Leg og bevægelse indtænkes både i hverdagen og til planlagte idrætsaktiviteter.
• Der skabes plads til fysisk aktivitet for børn gennem de fysiske rammer og materialer.

Vores vision er at formidle lysten til og glæden ved at bevæge sig, ligeledes vil vi være med til at give børn gode kost og aktivitetsvaner.
De grundværdier vi vil bygge på er leg - bevægelse – Idræt. Vores målgruppe er børn i alderen 0-6 år. Det er i denne alder, hvor deres grundlæggende fysiske og motoriske færdigheder udvikles. Vores succeskriterier er at opleve glade og aktive børn i trivsel. 
Dokumentation vil foregå igennem dagbøger, billeder og plancher m.m. og via evaluering af Trinbrættets læreplan.
Et fælles grundlag for os er pædagogisk idræt, hvilket betyder, at vi har et fælles værdigrundlag og et fælles sprog. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller og går forrest ved at igangsætte aktiviteter og lege, hvor alle børn har mulighed for at deltage.
Personalet holder sig i udvikling ved at følge med i, hvad der rør sig af nye pædagogiske tanker og tiltag. Vi har et ønske om et højt fagligt niveau til glæde og gavn for vores idrætsinstitution.
Som idrætsinstitution har vi faste tider i Rønne Hallen og  i Rønne Svømmehal.
 
Inklusion i Trinbrættet
Formålet var at skabe en inklusionsprofil, der øger mulighederne for tilstedeværelse, deltagelse og læring for alle børn i Trinbrættet og som er i overensstemmelse med kommunens politik for inkluderende læringsmiljøer.
Fællesskaber og gode sociale relationer er nødvendige for børnenes udvikling og læring. Børnene skal støttes i at kunne indgå i de sociale fællesskaber, og fællesskabet skal støttes i at kunne inkludere. En inkluderende praksis udvikles i et samarbejde mellem almenpædagogikken og specialpædagogikken.
I det inkluderende dagtilbud ser personalet hele tiden på fællesskabets betingelser og har som udgangspunkt, at man i dagtilbuddets eget miljø og i det tværfaglige samarbejde, har faglige ressourcer nok til at håndtere udfordringer i forhold til at fremme udsatte børns læring og trivsel.
Alle børn har forskellige behov. Et barns behov bliver noget særligt, når det viser tegn på manglende trivsel, har mangelfuld udvikling og når behovet ikke kan opfyldes i det almene miljø uden en særlig indsats, der kræver en særlig faglig viden og tydelige handleveje.

Børnehuset er omfattet af frokostordning. Se mere under Dagtilbud 0-6 år - frokostordning.
 

 
 

Fakta

Gartnervangen 4
3700 Rønne

56 92 43 10

trinbraettet@brk.dk

Integreret institution med børnehave og vuggestue

Åbningstid
Mandag til torsdag
6.15 - 16.30

Fredag
6.15 - 16.00

Faglig pædagogisk leder
Anders Erik Rugtved